UngKOMP 2.0

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/ungkomp
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

UngKOMP 2.0

Förstärkt stöd i mellanrummet <8mellan ordinarie verskahetsuppdrag) för unga med komplexa svårigheter att nå självständighet i vuxenvärlden samt etablera sig på arbetsmarknaden.

Projektet är en utvecklignsinsats inom det multikompetenta teamet UngKomp på Gotland.