Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas 6 gånger per år samt vid förbundets årliga verksamhetsplanering.
Mötena sker vanligen ett par veckor innan styrelsens sammanträden.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Identifiera och prioriterar gemensamma behov (kompetens, samverkan, insatser) i enlighet med verksamhetsplanen
  • Genomföra behovsanalyser i samarbete med förbundschefen
  • Utveckla samverkansformer och gemensamma insatser i enlighet med verksamhetsplanen
  • Bereda ärenden (insatser och projekt) som förslag till beslut till styrelsen
  • Delta i styrelsemöten vid behov som föredragare av förslag till beslut som utvecklas inom gruppen
  • Kommunicera och förankra gruppens arbete inom respektive verksamheter
  • Ge kompetensutvecklingsuppdrag till kompetensgruppen
  • Delta i och bidra till verksamhetsplanering

Beredningsgruppens ledamöter 2023

Vanja Stenius, FinsamGotland, sammankallande
Mikaela Bergstedt, adjungerad, FinsamGotland

Mikael Peters, Försäkringskassan
Hanna Palmelöv, Arbetsförmedlingen

Region Gotland

Anna Myhr, Avdelningen för arbetsmarknad och etablering, (UAF)
Lena Bäckström, primärvården, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Marie Härlin, psykiatrin, (HSF)
Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Christofer Gustavsson, (SOF)
Lina Wigsten, (SOF)
Sandra Larsson, Social hållbarhet, (RSF)