Beredningsgruppen

Beredninsgruppen träffas sju till åtta gånger per år.

Kontakta Greta Henriksson om du vill veta mer

Beredningsgruppens ledamöter:

Greta Henriksson, sammankallande, FinsamGotland

Mikael Peters, Försäkringskassan
Susanna Hultberg, Arbetsförmedlingen

Region Gotland:
Anna Myhr, arbetsmarknadsenheten, GVF
Hanna Sällström Jonasson, vuxenutbildningen

Emmy Öhrström, Hälso-och sjukvårdförvaltningen (HSF)
vakant, HSF, psykiatrin

Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, SOF
Mari Bergström, SOF

Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen

Mötesplan 2022

10 juni, klockan 12.15-15.00

30 september, klockan 9-16, Verksamhetsplanering inför 2023