Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas 6 gånger per år samt vid förbundets årliga verksamhetsplanering.
Mötena sker vanligen ett par veckor innan styrelsens sammanträden.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Identifiera behov av samverkansinsatser
  • Bereda ärenden inför styrelsen
  • Vara samordningsförbundets språkrör jämtemot den egna organisationen
  • Skapa förutsättningar i den egna organisationens verksamhet, så att styrelsen beslut kring insatser och projekt kan realiseras
  • Skapa förutsättningar för samarbete på handläggarnivå då samverkan behövs
  • Utbyte av erfarenheter

Beredningsgruppens ledamöter 2023

Vanja Stenius, FinsamGotland, sammankallande
Mikaela Bergstedt, adjungerad, FinsamGotland

Mikael Peters, Försäkringskassan
Hanna Palmelöv, Arbetsförmedlingen

Region Gotland
Hanna Sällström Jonasson, Vuxenutbildningen, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)
Anna Myhr, Avdelningen för arbetsmarknad och etablering, (UAF)
Lena Bäckström, primärvården, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
Marie Härlin, psykiatrin, (HSF)
Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, (SOF)
Lina Wigsten, (SOF)
Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
Sandra Larsson, Social hållbarhet, (RSF)