Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas 6 gånger per år samt vid förbundets årliga verksamhetsplanering.
Mötena sker vanligen ett par veckor innan styrelsens sammanträden.

Ändringar och tillägg kan förekomma.

Beredningsgruppens uppgifter

  • Identifiera behov av samverkansinsatser
  • Bereda ärenden inför styrelsen
  • Vara samordningsförbundets språkrör jämtemot den egna organisationen
  • Skapa förutsättningar i den egna organisationens verksamhet, så att styrelsen beslut kring insatser och projekt kan realiseras
  • Skapa förutsättningar för samarbete på handläggarnivå då samverkan behövs
  • Utbyte av erfarenheter

Beredningsgruppens ledamöter 2023

Greta Henriksson, FinsamGotland, sammankallande
Mikaela Bergstedt, adjungerad, FinsamGotland

Mikael Peters, Försäkringskassan
Hanna Palmelöv, Arbetsförmedlingen

Region Gotland
Anna Björk, Vuxenutbildningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF)
Anna Myhr, Avdelningen för arbetsmarknad och etablering, GVF
Emmy Öhrström, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen (HSF)
vakant, HSF, psykiatrin, HSF
Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, SOF
Mari Bergström, SOF
Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen (RSF)
Sandra Larsson, Social hållbarhet, RSF

Mötesplan för 2023

15 februari klockan 9.00-10.15
Plats: Digitalt/Zoom