Finsam i Almedalen

Vy över Almedalen

Varmt välkomna till Finsam i Almedalen 2023

I år genomförs Finsams program under förmiddag den 28 juni.

Arrangörer är NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund) och Samordningsförbundet FinsamGotland. Vi önskar er alla varmt välkomna till nedanstående program.

Vägen till ett mer inkluderande samhälle!
Kan lösningen finnas i Sveriges unika lagstiftning?

Tid: 8.45 till 9.45. Enkel frukost serveras från 8.30
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

Välkommen till ett seminarium om politikens visioner kring ett inkluderande samhälle där alla får vara del i arbetslivet. Genom forskning och utvärdering vet vi att samordning, samverkan och ett större helhetsperspektiv ger bättre förutsättningar för att fler ska kunna delta i både arbetsliv och samhälle.

Medverkande:

 • Anna Tenje (M), Äldre- och socialförsäkringsminister, Regeringen
 • Martina Johansson (C), socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Jessica Rodén (S), socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Viktor Warnick (M), arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
 • Jim Svensk Larm (S), arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
 • Fredrik Lundén, ordförande och mötesvärd, NNS
 • Andreas Unger, regionråd, Region Gotland, mötesmoderator

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium1

Vägen till ett mer inkluderande samhälle!
Finsam – en unik möjlighet till en fungerande välfärd

Tid:10.00 till 10.45. Fika serveras från 9.45
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

I en allt mer komplex tillvaro blir konkret samverkan och samordning helt avgörande för att våra resurser ska räcka till för alla. Sedan 2004 finns en unik möjlighet i svensk lagstiftning som möjliggör för oss att samskapa framtidens välfärdstjänster. Hur kan den användas på bästa tänkbara sätt?

Medverkande:

 • Håkan Forsberg, generaldirektör, ESF, Europeiska socialfonden
 • Lars Lööw, överdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Eva Lo Ighe, generaldirektör, ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen
 • Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anna Tengqvist, nationell och internationell samordnare, MSI, Mötesplats Social Innovation
 • Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
 • Andreas Unger, Regionråd, Gotland, Mötesmoderator
 • Fredrik Lundén, Ordförande och mötesvärd, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium2

Alla talar om samverkan!
Hur går vi från snack till verkstad för allas plats i välfärden?

Tid:11.00 till 11.45. Förfriskningar serveras i anslutning till seminariet
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

Gotland är en kommun och region, ett eget län och en ö mitt i havet. Vid detta seminarium utgår vi från ett gotländskt perspektiv kring samverkan mellan myndigheter. Det handlar om möjligheter och utmaningar. Möt personal och deltagare som berättar att det är möjligt att hitta tillbaka efter lång tids sjukskrivning, arbetslöshet eller annan form av utanförskap. Ett seminarium om samverkan i vardagen och berättelser från det verkliga livet.

Medverkande:

 • Mikaela Bergstedt, fd deltagare, Samordningsförbundet FinsamGotland
 • Lena Jonsson, enhetschef, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
 • Hanna Palmelöv, sektionschef, Arbetsförmedlingen, Gotland
 • Olof Petersson, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen, Gotland
 • Marita Westerlund, arbetslivscoach, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
 • Greta Henriksson, förbundschef, Samordningsförbundet FinsamGotland

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium3