Motiverande Samtal

Utbildning – Motiverande samtal (MI)

Den 26-27 september (dag 1 och 2) och 18 oktober (dag 3) erbjuder FinsamGotland en grundutbildning i motiverande samtal (MI).

MI är en evidensbaserad samtalsmetod som används för att underlätta förändringsprocesser vid rådgivning och behandling. MI är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta egna beslut i egen takt.

Det motiverande samtalet, som metod och förhållningssätt, är centralt för att rådgivare ska locka fram och stärka övertygelsen hos dem de möter. För att en person aktivt ska medverka i förändringsarbete kring sitt liv krävs att viljan kommer inifrån och är väl förankrad.

Kursen omfattar tre heldagar. Målsättningen är att informera, väcka intresse och engagemang för arbetssättet – samt att kursdeltagaren ska känna sig trygg att börja tillämpa MI i kontakt med klienter. Under kursen lyfts, förutom förhållningssättet, ett flertal konkreta samtalsverktyg genom praktiska tillämpningar och övningar.

I utbildningen ingår också en hemuppgift i form av inspelning och genomgång av ett samtal med förändringsfokus hos klienten.

Utbildningen riktar sig främst till personal inom Finsams parter – Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, och Region Gotland (SOF, HSF, GVU och RSF).

Anmälan:
Anmäl intresse till info@finsamgotland.se
Anmälan till utbildningen är bindande och kräver samtycke från ens chef.
Tid:
9.00 – 16.00 alla tre dagarna
Lokal:
Tjelvarkyrkans samlingslokal. Tjelvarvägen 4, Visby.
Här finns cykelställ, nära till busshållsplats och fri parkering.
Utbildare:
Ursula Kaliszewska

Finsam Gotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både nyare och längre tillbaka. Alla är välkomna att samverka och mötas kring MI på Gotland.

Beslut rörande Finsams MI-utbildningar bygger på intresseanmälningar via länken nedan.

Intresseanmälan kan göras av enskilda och chefer/arbetsledare – inom Finsams parter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland. Vi strävar efter att det blir en bra blandning vid varje utbildning, med målsättningen att man skapar förståelse för varandras verksamheter.

Om någon arbetsplats har ett större vill göra en större intern satsning på MI kan man kontakta Finsam (info@finsamgotland.se) och det MI-nätverk som bildats sedan Finsam började med dessa utbildningar.

En av målsättningarna med nätverket har varit att utbilda egna MI-utbildare och MI-stödjare inom Finsams parter. I nätverket finns numera anställda som eventuellt skulle kunna genomföra MI-utbildningar internt.