Motiverande Samtal

MI – Motiverande samtal

Finsam Gotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar
sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både nyare och
längre tillbaka. Alla är välkomna att samverka och mötas kring MI på
Gotland.

Beslut rörande Finsams MI-utbildningar bygger på intresseanmälningar
via länken nedan.

Intresseanmälan kan göras av enskilda och chefer/arbetsledare – inom
Finsams parter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Gotland. Vi strävar efter att det blir en bra blandning vid varje
utbildning, med målsättningen att man skapar förståelse för
varandras verksamheter.

Om någon arbetsplats har ett större vill göra en större intern
satsning på MI kan man kontakta Finsam (info@finsamgotland.se) och
det MI-nätverk som bildats sedan Finsam började med dessa
utbildningar.

En av målsättningarna med nätverket har varit att utbilda egna
MI-utbildare och MI-stödjare inom Finsams parter. I nätverket finns
numera anställda som eventuellt skulle kunna genomföra
MI-utbildningar internt.

Nedan finns en länk till intresseanmälan för kommande utbildningar i
Motiverande Samtal.

Anmäl ditt intresse