Beredningsgruppen

Beredningsgruppen träffas sju till åtta gånger per år.

Kontakta Greta Henriksson om du vill veta mer

Beredningsgruppens ledamöter:

Greta Henriksson, sammankallande, FinsamGotland

Mikael Peters, Försäkringskassan
Hanna Palmelöv, Arbetsförmedlingen

Region Gotland:
Anna Myhr, avdelningen för arbetsmarknad och etablering, GVF
Hanna Sällström Jonasson, vuxenutbildningen

Emmy Öhrström, Hälso-och sjukvårdförvaltningen (HSF)
vakant, HSF, psykiatrin

Hanna Ogestad, Socialförvaltningen (SOF)
Katarina Lawergren, SOF
Mari Bergström, SOF

Patrik Larsson, Arbetsmiljö- och hälsa, Regionstyrelseförvaltningen

Mötesplan 2022

7 oktober, klockan 9.00-10.00

Plats: digitalt/Zoom

11 november, klockan 9.00 -10.00

Plats: digitalt/Zoom

8 december: klockan 9.00 -10.00

Plats: Studiebesök hos Avdelningen för Arbetsliv och Etablering (AAE).