Stoppa våldet

Stoppa våldet

Våld är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Inte sällan leder våldsutsatthet till långvarigt utanförskap med diffus psykisk ohälsa.

En vecka fri från våld 2022

Tillsammans stoppar vi våldet

Den 21 november inleddes En vecka fri från våld med nya inspel hur vi tillsammans kan upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor. Läs mer här

Våld kan utövas av en närstående men också av bekanta eller okända personer.

Det kan ta sig uttryck på olika sätt, till exempel i nära relationer, som hedersrelaterat våld och förtryck eller som sexuellt våld.

När det gäller Våld i nära relationer har den utsatta ofta känslomässiga band till förövaren. Det gör det svårt att bryta upp eller göra motstånd. Våld kan utövas av bekanta eller okända personer.

Den drabbades hälsa kan påverkas både fysiskt och psykisk, på kort och på lång sikt. Oavsett när, var och hur lämnar våldet spår hos den utsatte. Förutom synliga skador kan symtomen handla om stress, ångest, diffusa smärtor, depression eller missbruksproblematik.

Att våga fråga om våld ingår i ordinarie uppdrag för Finsams parter. För samordningsförbundet är målsättningen att frågor om våldsutsatthet blir lika naturliga som motsvarande frågor rörande bruk av alkohol.