Stoppa våldet

Välkommen till ett informationsmöte om Stoppa våldet

Dag: 24 augusti
Tid: 13.00-14.30. Kaffe och möjlighet till gemensamt samtal ingår.
Plats: Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby
Medverkan: Christel Martinsson och Nina Lillerskog, samordningsförbundet Skaraborg.

Alla är välkomna – föranmälan garanterar fika.
Anmälan: mikaela.bergstedt@finsamgotland.se

Från hösten 2023 kommer Stoppa våldet att användas rutinmässigt inom Avdelningen för Arbetsliv och Etablering. I samband med detta har vi bjudit in Christel Martinsson och Nina Lillerskog från Skaraborg, där man har lång erfarenhet av samverkan för upptäckt av våld i nära relationer.

Läs mer om Stoppa våldet här: http://www.nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx

Stoppa våldet

Våld är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. Inte sällan leder våldsutsatthet till långvarigt utanförskap med diffus psykisk ohälsa.

Våld kan utövas av en närstående men också av bekanta eller okända personer.

Det kan ta sig uttryck på olika sätt, till exempel i nära relationer, som hedersrelaterat våld och förtryck eller som sexuellt våld.

När det gäller Våld i nära relationer har den utsatta ofta känslomässiga band till förövaren. Det gör det svårt att bryta upp eller göra motstånd. Våld kan utövas av bekanta eller okända personer.

Den drabbades hälsa kan påverkas både fysiskt och psykisk, på kort och på lång sikt. Oavsett när, var och hur lämnar våldet spår hos den utsatte. Förutom synliga skador kan symtomen handla om stress, ångest, diffusa smärtor, depression eller missbruksproblematik.

Att våga fråga om våld ingår i ordinarie uppdrag för Finsams parter. För samordningsförbundet är målsättningen att frågor om våldsutsatthet blir lika naturliga som motsvarande frågor rörande bruk av alkohol.