Styrelsen

Styrelsens uppgifter

 • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
 • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
 • Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas
  samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av
  samlade rehabiliteringsinsatser.)
 • Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell
  samordning skall användas.
 • Svara för uppföljning och utvärdering av
  rehabiliteringsinsatserna.
 • Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella
  samordningen.

Styrelsen har enligt plan sex ordinarie sammanträden gånger per år – samt vid behov.
Kontakta FinsamGotlands förbundschef Vanja Stenius om du vill veta mer.

Protokoll finns på förbundets anslagstavla

Kallelse och dagordning skickas ut 14 dagar innan respektive möte.
Bilagor och övriga underlag skickas 7 dagar innan respektive möte.

Styrelsens ledamöter

Region Gotland
Rolf Öström, ordförande (regionmandat)
Saga Carlström, ersättare (regionmandat)
Lena Broén

Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare

Försäkringskassan
Robert Kollberg
Veronica Eriksson, ersättare

Samt föredragande
Vanja Stenius, förbundschef, sekreterare

Styrelsemöten 2023

8 mars klockan 10-12

 • Årsredovisning och bokslut för 2022 (mot revision)
 • Revidering av budgetplan
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

30 mars, klockan 10-11

 • Revisionsberättelse
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet
 • Avtackning av Region Gotlands ledamöter

30 mars, klockan 11-12 samt lunch

 • Överlämning och välkomnande av nya ledamöter
 • Information om pågående verksamhet
 • Ny ordförande
 • Attestlista för 2023

2 Juni, klockan 10.00-11.45

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen

31 Augusti, klockan 10.30-11.30

 • Projektansökan
 • Halvårsrapportering av ekonomi och verksamhet
 • Uppföljning kring lokal och kansli

29 September, klockan 10.00-14.00 samt 14.00-15.00

 • Verksamhetsplanering inför 2024 (10.00-14.00)
 • Styrelsemöte: inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.

20 Oktober, klockan 8.30-10.30

 • Finsams pristagare
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi

24 November, klockan 10.00-12.00

 • Verksamhets- och budgetplan för 2024
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
 • Attestlista för kommande år.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen

Ändringar och tillägg till mötesplanen kan förekomma