Styrelsen

FinsamGotlands styrelse

Lena Broén, Saga Carlström, Rolf Öström, Aino Friberg Hansson, Tina Ersson och Sofie Sköldpil. Foto: Tommy Söderlund

Lena Broén, Saga Carlström, Rolf Öström, Aino Friberg Hansson, Tina Ersson och Sofie Sköldpil. Foto: Tommy Söderlund

Styrelsens uppgifter

 • Besluta om förbundets mål och riktlinjer.
 • Stödja samverkan mellan parterna.
 • Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning.
 • Besluta om finansiering av insatser för Finsams målgrupper.
 • Svara uppföljning och utvärdering av finansierade insatser.
 • Samråda med förbundets medlemmar.
 • Uppföljning av arbetsmiljö och arbetsrätt inom förbundet.

Styrelsens ledamöter

Region Gotland
Rolf Öström, ordförande (regionmandat)
Saga Carlström, ersättare (regionmandat)
Aino Friberg Hansson
Lena Broén, ersättare

Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare

Försäkringskassan
Sofie Sköldpil
Veronica Eriksson, ersättare

Samt föredragande
Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

Styrelsen har enligt plan sex ordinarie sammanträden gånger per år – samt vid behov.
Kontakta FinsamGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Protokoll finns på förbundets anslagstavla

Kallelse och dagordning skickas ut 14 dagar innan respektive möte.
Bilagor och övriga underlag skickas 7 dagar innan respektive möte.

Styrelsemöten 2023

8 mars klockan 10-12

 • Årsredovisning och bokslut för 2021 (mot revision)
 • Revidering av budgetplan
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

30 mars, klockan 10-11

 • Revisionsberättelse
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet
 • Avtackning av Region Gotlands ledamöter

30 mars, klockan 11-12 samt lunch

 • Överlämning och välkomnande av nya ledamöter
 • Information om pågående verksamhet
 • Ny ordförande
 • Attestlista för 2023

Den nya styrelsen tar sedan beslut rörande datum och tid enligt mötesplan.

Maj

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 • Extra styrelsemöte planeras i slutet på juni

September

 • Verksamhetsplanering inför 2024
 • Styrelsemöte: Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.

Oktober

 • Finsams pristagare
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi

November

 • Verksamhets- och budgetplan för 2023
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
 • Attestlista för kommande år.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen

Ändringar och tillägg till mötesplanen kan förekomma