Styrelsen

FinsamGotlands styrelse

Styrelsen har enligt plan sex ordinarie sammanträden gånger per år – samt vid behov.
Kontakta FinsamGotlands förbundschef Greta Henriksson om du vill veta mer.

Protokoll finns på förbundets anslagstavla

Kallelse och dagordning skickas ut 14 dagar innan respektive möte.
Bilagor och övriga underlag skickas 7 dagar innan respektive möte.


Utsedda av Region Gotland

Andreas Unger, ordförande (regionmandat)

Ann-Christin Wallin

Mats-Ola Rödén, ersättare (regionmandat)

Johan Malmros, ersättare


Utsedda av Arbetsförmedlingen

Tina Ersson, vice ordförande

Susanna Hultberg, ersättare


Utsedda av Försäkringskassan

Sofie Sköldpil

Lena Åkerstedt Aleksic, ersättare


Samt föredragande

Greta Henriksson, förbundschef, sekreterare

Styrelsemöten 2022

18 februari klockan, 13-15.

 • Årsredovisning och bokslut för 2021 (mot revision)
 • Revidering av budgetplan
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

25 mars, klockan 13-15

 • Revisionsberättelse
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet

20 maj, klockan 13-15

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 • Extra styrelsemöte planeras i slutet på juni

30 september, klockan 9-16.

 • Verksamhetsplanering inför 2023
 • 15-16 Styrelsemöte: Halvårsrapportering samt inriktning i
  verksamhetsplan och medlemsmöte.

28 oktober, klockan 13-15

 • Finsams pristagare
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi

25 november, klockan 13-15

 • Verksamhets- och budgetplan för 2023
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
 • Attestlista för kommande år.
 • Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 • Ändringar och tillägg kan förekomma.

Styrelsens uppgifter

 • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
 • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
 • Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas
  samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av
  samlade rehabiliteringsinsatser.)
 • Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell
  samordning skall användas.
 • Svara för uppföljning och utvärdering av
  rehabiliteringsinsatserna.
 • Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella
  samordningen.