Styrelsen

Styrelsens uppgifter

 • Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
 • Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
 • Finansiera insatser som ligger inom de samverkande parternas
  samlade ansvarsområde. (Avser individer som är i behov av
  samlade rehabiliteringsinsatser.)
 • Besluta hur de medel som står till förfogande för finansiell
  samordning skall användas.
 • Svara för uppföljning och utvärdering av
  rehabiliteringsinsatserna.
 • Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella
  samordningen.

Styrelsen har enligt plan sex ordinarie sammanträden gånger per år – samt vid behov.
Kontakta FinsamGotlands förbundschef Vanja Stenius om du vill veta mer.

Protokoll finns på förbundets anslagstavla

Kallelse och dagordning skickas ut 14 dagar innan respektive möte.
Bilagor och övriga underlag skickas 7 dagar innan respektive möte.

Styrelsens ledamöter

Region Gotland
Rolf Öström, ordförande (regionmandat)
Saga Carlgren, ersättare (regionmandat)
Lena Broén
Patrik Gardelin, ersättare

Arbetsförmedlingen
Tina Ersson, vice ordförande
Susanna Hultberg, ersättare

Försäkringskassan
Robert Kollberg
Veronica Eriksson, ersättare

Samt föredragande
Vanja Stenius, förbundschef, sekreterare

Styrelsemöten 2024

16 februari klockan 10.00-12.00

 • Årsredovisning och bokslut för 2023 (mot revision)
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

26 mars, klockan 13.00-15.00

 • Revisionsberättelse
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet

29 maj, klockan 13.00-15.00

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.

19 september, klockan 10.00-12.00

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Halvårsredovisning

9 oktober, klockan 13.00-16.30 – Verksamhetsplanering

 • Verksamhetsplanering inför 2025

23 oktober, klockan 10.00-12.00

 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Finsams pris

6 december, klockan 10.00-12.00

 • Verksamhets- och budgetplan för 2025
 • Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 • Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
 • Attestlista för kommande år.

Listan kan komma att uppdateras under året.