Inspiration Finsam

Fossiler

Inspiration Finsam

Inspiration Finsam är en kompetenshöjande mötesplats dit alla anställda inom Finsams parter är välkomna. Inbjudan går också till Finsams samarbetsparter inom myndigheter, näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland.

De ämnen som tas upp ingår i FinsamGotlands prioriterade områden.

År 2020 och 2021 tvingades vi ställa in inspirationsdagarna på grund av pandemin. Men hösten 2022 är vi tillbaka! Så snart datum är spikade kan du hitta informationen här.

Finsam har arrangerat inspirationsdagar på Gotland sedan 2010. Här nedanför kan du läsa om våra tidigare inspiratörer.

Inspiration Finsam 2019

I huvudet på en normalstörd

Pär Johansson har keps och skäggPÄR JOHANSSON 
En föreläsning om dolda kompetenser, talanger och inkludering

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson Glada Hudikteatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida.

Mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro – oavsett om det handlar om kön, hudfärg eller intelligens. Det handlar om att tänja på gränserna, trotsa fördomar, tro på människor och ge dem en chans att utvecklas.

Mäns våld mot kvinnor och Huskurage

Nina och Peter RungNINA RUNG
En föreläsning om våld i relationer och framför allt de bakomliggande mekanismerna. Förutom att vara ett allvarligt brott är våld i relationer också ett stor folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna där vi har ett ansvar att ingripa. Men för detta kan det krävas kurage och mod.  Under dagen kommer ytterligare möten att arrangeras med Nina och Peter Rung.

Mer information finns här  (jämställd rekrytering) och här  (relationsvåld – från misstanke till omtanke)

Varje steg räknas – Hellre rund och rörlig än stillasittande

MAI-LIS HELLENIUS
En livsviktig föreläsning med genomgång av aktuell forskning kring bland annat rörelsens, maten och stressens betydelse för vår hälsa. Mai-Lis Helleius budskap är att en ändring av livsstilen måste vara rolig och att det aldrig är för sent att ändra på sig. En liten förändring kan ge stor effekt på välmående och hälsa.

Ja tack, hjärna!

JENNY ÅKERMAN
En föreläsning som ger insikter i hur vi människor fungerar – och som verkligen passar alla som har en hjärna. Du får lära dig hur hjärnan är uppbyggd och hur den fungerar när den skapar sina mönster; de mönster som skapar din personlighet.

Jenny Åkerman har också erfarenhet av egen erfarenhet som bipolär, ADHD, hög IQ och Asperger-mamma, där det ena faktiskt kan hjälpa det andra.