Finsam-lagen ses över

Finsam-lagen ses över

I Linköping har arbetsmarknadsinsatsen Drivbänk hjälpt många till arbete. Drivbänk startades genom samordningsförbundet. Nu ska Finsam-lagen som styr förbunden ses över, och då får samordningsförbunden vara med och ge råd. Målet är att ge människor bättre stöd på vägen mot eget arbete.

– Vi är så tacksamma över den här möjligheten, säger Fredrik Lundén, ordförande för NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS).

Han är också ordförande för Samordningsförbundet Centrala Östergötland, SCÖ. Förbundet har skapat många framgångsrika projekt. Ett exempel är välkända Café Drivbänk som nyligen gått över i kommunal regi. Och sedan sju år driver SCÖ också den nationella samhällsguiden Välfärdsguiden som hjälper människor rätt i välfärden.

– Genom det här arbetet har vi samlat erfarenheter som vi tror kan bidra till en bättre lagstiftning, säger Mattias Bergström, förbundschef för SCÖ.

Samordningsförbunden är en myndighet som har som mål att samordna det stöd som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner och kommuner kan ge. Människor ramlar inte mellan stolarna, och fler får hjälp.

Nu vill regeringen alltså stärka denna samordning. Ett första steg på vägen är att se över lagstiftningen som styr samarbetet, Finsam-lagen. Socialdepartementet har därför uppdragit åt Försäkringskassan att analysera behovet av förändringar i lagen, i dialog med NNS och samordningsförbunden.

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att förbättra denna samordning för att fler ska hjälpas till egen makt, eget arbete och en egen försörjning, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Läs mer