Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt.

Forskningsrådet Forte beskriver i en ny rapport effekterna av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Rapporten och en introduktionsfilm finns här 

Forte är ett forskningsråd och myndighet under Socialdepartementet. www.forte.se