UVAS – Ungdomar som varken arbetar eller studerar: En kartläggning och kunskapsöversikt.

Ungas etablering på arbetsmarknaden är en betydelsefull process. Att som ung sakna arbete under längre period kan innebära negativa konsekvenser på både lång och kort sikt.

Forskningsrådet Forte beskriver i en ny rapport effekterna av olika insatser inom skola och arbetsmarknad. Rapporten och en introduktionsfilm finns här 

Forte är ett forskningsråd och myndighet under Socialdepartementet. www.forte.se