Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Bland effektmålen finns en inkluderande arbetsmarknad där kompetenser möter behoven. Ett inriktiningsmål är att stärka individers möjlighet till egen försörjning.

LÄS MER HÄR: Här finns Vårt Gotland 2040 som nedladdningsbar pdf och i digital form.