Veckans graf v13

Varje vecka publicerar vi en ny graf om utvecklingen på Gotland. Denna första vecka tittar vi på ungdomsarbetslösheten efter pandemin.

Gotlandshuset

”Genom historien kan vi förstå vår nutid.”
Läs mer om boken Gotlandshuset och var du kan beställa den.

Välkommen till förlängd Finsamfrukost

Måndagen den 13 mars kl 8-9 samt 9-10, Vuxenutbildningens hörsal.
Vad händer hos Försörjningsstödet och hos Budget- och skuldrådgivningen?

Inspiration Finsam 2023: Ullakarin Nyberg

Den 10 februari kl 9-12 kommer Ullakarin Nyberg ge en föreläsning om psykisk hälsa i pandemins spår. Plats: Wisbygymnasiets aula

Inspiration Finsam 2023: Mai-Lis Hellénius

Den 24 januari kommer Mai-Lis Hellenius ge två föreläsningar på temat hälsa och levnadsvanor. Plats: Wisbygymnasiet aula.

Välkommen till Inspiration Finsam 2023

Tisdagen den 24 januari samt fredagen den 10 februari
Plats: Wisbygymnasiet aula

Efter två års uppehåll är Finsams inspirationsföreläsningar tillbaka.
Nytt för i år är att vi delar upp dem vid flera tillfällen.

Liksom tidigare är föreläsningarna öppna för alla anställda inom Finsams parter
Det är Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Välkomna är också dem vi samarbetar med inom näringsliv, myndigheter, arbetsplatser, organisationer och föreningar.

Anmälan sker från den 1 januari genom länk från vår hemsida:
www.finsamgotland.se/inspiration

Tillsammans stoppar vi våldet

Den 21 november inleder vi En vecka fri från våld med nya inspel hur vi tillsammans kan upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor.

Läs mer här. www.finsamgotland.se/vecka_fri_fran-vald-2022

Utbildning i Supported Employment

Hösten 2022 kommer utbildning i Supported Employment att arrangeras på Gotland. Utbildningen pågår under 2+2 heldagar och genomförs i Visby.

Utbildningen riktar sig i första hand till anställda/verksamheter inom Finsams parter. I mån av plats är även andra som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering välkomna att delta.

Läs mer om Supported Employment här

Vårt Gotland 2040

Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gotland antogs av regionfullmäktige februari 2021. Vårt Gotland 2040 ska ge förutsättningar för bästa möjliga framtid för oss som bor och verkar på Gotland och för alla som besöker vår ö.

Bland effektmålen finns en inkluderande arbetsmarknad där kompetenser möter behoven. Ett inriktiningsmål är att stärka individers möjlighet till egen försörjning.

LÄS MER HÄR: Här finns Vårt Gotland 2040 som nedladdningsbar pdf och i digital form. 

Besök Væksthuset i Köpenhamn på webben

Væksthuset är ett forskningscenter som arbetar för att bygga broar mellan forskning och praktik inom välfärdsområdet.Nu finns delar av Væksthusets hemsida med svensk text. https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/sv/forstasida/