Finsam i Almedalen

Vy över Almedalen

Finsam i Almedalen 2023

I år genomfördes Finsams program under förmiddagen den 28 juni.

Arrangörer var NNS (Nationella Nätverket för samordningsförbund) och Samordningsförbundet FinsamGotland. Nedan beskrivs dagens program.

Foto: Tommy Söderlund

Foto: Tommy Söderlund

Vägen till ett mer inkluderande samhälle!
Kan lösningen finnas i Sveriges unika lagstiftning?

Tid: 8.45 till 9.45. Enkel frukost serveras från 8.30
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

Välkommen till ett seminarium om politikens visioner kring ett inkluderande samhälle där alla får vara del i arbetslivet. Genom forskning och utvärdering vet vi att samordning, samverkan och ett större helhetsperspektiv ger bättre förutsättningar för att fler ska kunna delta i både arbetsliv och samhälle.

Medverkande:

 • Alireza Akhondi (C), Civilutskottet, Riksdagen
 • Jessica Rodén (S), socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Jim Svensk Larm (S), arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
 • Rodi Kardas, Fryshuset
 • Catalina Toro, Fryshuset
 • Andreas Unger, regionråd, Region Gotland, mötesmoderator
 • Fredrik Lundén, ordförande och mötesvärd, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium1

Foto: Tommy Söderlund

Foto: Tommy Söderlund

Om nationell och lokal samverkan: Hur får vi välfärden att fungera för dem som behöver det bäst?

Tid:10.00 till 10.45. Fika serveras från 9.45
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

I en allt mer komplex tillvaro blir konkret samverkan och samordning helt avgörande för att våra resurser ska räcka till för alla. Sedan 2004 finns en unik möjlighet i svensk lagstiftning som möjliggör för oss att samskapa framtidens välfärdstjänster. Hur kan den användas på bästa tänkbara sätt?

Medverkande:

 • Håkan Forsberg, Generaldirektör, ESF, Europeiska socialfonden
 • Lars Lööw, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Roy Melchert, Chef, Arbetsmarknadssektionen, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anna Tengqvist, Nationell och internationell samordnare, MSI, Mötesplats Social Innovation
 • Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
 • Jennie Bloom-Rudhe, Bitr avdelningschef, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Alireza Akhondi (C), Civilutskottet, Riksdagen
 • Jessica Rodén (S), Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Jim Svensk Larm (S), Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium2

Gruppfoto framför hörsalen: Foto av Tommy Söderlund
Övriga: Foto av Karin Hansson

Gruppfoto framför hörsalen: Foto av Tommy Söderlund
Övriga: Foto av Karin Hansson

Alla talar om samverkan!
Hur går vi från snack till verkstad för allas plats i välfärden?

Tid:11.00 till 11.45. Förfriskningar serveras i anslutning till seminariet
Plats: Campus Gotland E22, ingång via Almedalsbibliotekets entré

Gotland är en kommun och region, ett eget län och en ö mitt i havet. Vid detta seminarium utgår vi från ett gotländskt perspektiv kring samverkan mellan myndigheter. Det handlar om möjligheter och utmaningar. Möt personal och deltagare som berättar att det är möjligt att hitta tillbaka efter lång tids sjukskrivning, arbetslöshet eller annan form av utanförskap. Ett seminarium om samverkan i vardagen och berättelser från det verkliga livet.

Medverkande:

 • Mikaela Bergstedt, fd deltagare, Samordningsförbundet FinsamGotland
 • Lena Jonasson, enhetschef, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
 • Hanna Palmelöv, sektionschef, Arbetsförmedlingen, Gotland
 • Olof Petersson, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen, Gotland
 • Marita Westerlund, arbetslivscoach, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
 • Greta Henriksson, förbundschef, Samordningsförbundet FinsamGotland

Läs mer här: www.finsamgotland.se/seminarium3