Finsam i Almedalen 2019: Stödet till våldutsatta brister

Torsdag 4 juli kl 11.00-11.45

STÖDET TILL VÅLDUTSATTA BRISTER

Vi måste ta mäns våld mot kvinnor på större allvar!

TORSDAG 4 JULI 10.00 – 10.45, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem. En ny internationell studie visar att det finns brister i det svenska kvinnofridsarbetet.

Hur kan välfärdens aktörer agera för att öka kunskap och metod som leder till tidiga insatser i arbetet mot våld?

Medverkande:
Anita Kruse
, NNS nationella samverkansprojekt mot våld
Jenny Rehnman, utredare/forskare, Inspektionen för socialförsäkringen
Leif Klingensjö, Chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen
Maria Kindahl, Direktör för Avdelningen Rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen
Åsa Furén-Thulin, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Martin Jonasson, Områdeschef VO Försäkring och samverkan, Försäkringskassan)

Moderator: Caisa Skoggren, Jämställdhetstrateg, Länsstyrelsen i Gotlands län.

Nyligen publicerades en granskning av hur Sverige efterlever Europarådets konvention om att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Där finns flera brister att ta tag i. Bland annat konstateras att kommunernas stöd till våldsutsatta kvinnor och barn skiljer sig över landet, både när det gäller tillgänglighet och socialtjänstens kunskap och arbetssätt.

Europarådets expertgrupp GREVIO riktar också en stark uppmaning till svenska myndigheter att förbättra samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Man konstaterar också att sårbara grupper inte får tillräckligt stor uppmärksamhet. Det gäller kvinnor i migration, kvinnor i missbruk, samer, romer – men också barn som upplevt våld i sin familj.

NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund har under våren 2019 ämnat förslag till Socialstyrelsen om att delta inom ett regeringsuppdrag i det nationella arbetet mot våld. Det handlar om att ingå i ett regeringsuppdrag tillsammans med Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket för att göra tidiga upptäckter av våld för att därmed kunna erbjuda tidiga insatser.

Genom samordningsförbunden har kommuner, landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen möjlighet att samverka kring metod och rutiner i denna samhällsövergripande fråga.