Almedalen 2019: En arbetsmarknad där alla behövs

Onsdag 3 juli kl 8.00-8.50

EN ARBETSMARKNAD DÄR ALLA BEHÖVS!

Stöd till de som inte ensamma vågar ta första steget

ONSDAG 3 JULI 8.00 – 8.50, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Vissa kan ha funktionsvariationer som gör det svårt att söka ett arbete. För unga hemmasittare kan det första steget vara att bli sedd. Alla människor behövs i vårt samhälle.

Alla vågar inte ta första steget på egen hand. Hur viktigt är det att få stöd?

Seminariet utgår från erfarenheter från två verksamheter där samverkan är nyckelord. Målgrupperna är olika – men framgångsmodellen gemensam.

Medverkande:
Susanne Svantesson
, Arbetsterapeut, Koll på 20–25, Falun
Maya Engberg,Aktivitetsstödjare/hälsosamordnare, Koll på 20–25, Falun
Petra Palmestål, Förbundschef, Finsam Falun
Jenny Nordansjö, projektledare, Porten
Ulrica Matthed, arbetsgivarkoordinator, Porten
Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef, Samordningsförbundet Samspelet

Moderator: Irma Görtz, NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund.

Om grundinställningen är att alla kan delta i arbetslivet under rätt förutsättningar och med rätt stöttning – vad är det då vi behöver göra för att skapa en arbetsmarknad för alla?

Målgrupp för Porten i Karlstad är personer 18-61 år, med funktionsnedsättning som gör att de står långt från arbetsmarknaden. Den framtagna metodiken ledde till att Porten utvalts till Best i Practice 2018.

I Falun är hemmasittare målgrupp ör Koll På 20-25. En hemmasittare är en person som inte studerar eller har något arbete att gå till och inte har någon kontakt med någon myndighet. Det är ett utanförskap som är svårt att bryta på egen hand. Många behöver stöd – men det gäller att hitta dem. Uppsökande verksamhet 2018 ledde till att 70 ungdomar fått en handlingsplan – och merparten har gått vidare till arbete eller studier.

Metod: Vi gör en plan som passar just dig!

Välkomna att stanna kvar efter seminariet. Samtalet fortsätter också under dagen vid Finsams tält vid Cramérgatan, plats 318 (hörnet vid Almedalen).

Kontaktpersoner:
Porten:
Meta Fredriksson-Monfelt, Förbundschef, Samordningsförbundet Samspelet
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Koll På 20-25: Petra Palmestål, Förbundschef, Finsam Falun.
petra.palmestal@falun.se