Finsam i Almedalen: Mötesplats Fredag

MÖTESPLATS 1 + 1 = 3 på Gotland

Välkommen till FINSAMs tält, fredag den 5 Juli 10.00-16.00
PLATS: Cramérgatan, H318 (hörnet vid Almedalen).

Människor med långvarig arbetslöshet, ohälsa och social problematik hamnar lätt i en gråzon mellan olika ersättningssystem. Det kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter och ineffektiva insatser. Hur gör vi på Gotland för att skapa samverkan, där 1+1 blir 3?

Välkommen till Finsams tält på Cramérgatan H318 (hörnet vid Almedalen). Möt gotländska representanter som jobbar med samverkan för välfärd – mycket kunskap på liten yta!

På plats finns bland andra representater från:

JOBBSAM som ger nära stöd under förberedande arbetsträning. JobbSam finasieras av FinsamGotland

UNGDOMSKRAFT är ansvariga för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) inom Region Gotland. Ungdomskraft är ingen skola och vi har inga egna praktikplatser. Men vi samarbetar med andra för att hitta vägar till vidare studier, praktikplatser eller jobb.

DIN COACH vänder sig till personer mellan 19-24 år som av olika skäl har betydande svårighet att få till en fungerande vardag.

VUXKOMP är ett samarbete mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen för att personer som beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning. Man arbetar med stärkande och motiverande insatser och vägledning mot arbete eller studier.

INTEGRATIONSENHETEN, Region Gotland har uppdraget att ge nyanlända invandrare förutsättningar för etablering i det gotländska samhället. Man hjälper, stöder och ger service till människor som är nyanlända till Sverige med uppehållstillstånd. Man hjälper även till med inskrivning i barnomsorg av asylsökande barn. Läs mer om Integtrationsenheten här


Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem får många samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon där stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

Vi berättar också om våra mötesplatser, frukostmöten och inspirationsdagar