Finsam i Almedalen 2019: Jämställd välfärd

Torsdag 4 juli kl 13.00-13.45

JÄMTSTÄLLD VÄLFÄRD:

Gör vi som vanligt riskerar vi att ge män och kvinnor olika förutsättningar!

TORSDAG 4 JULI 13.00 – 13.45, JODA BAR & KÖK SKEPPSBRON 24

Vilket stöd erbjuds kvinnor och män som har svårt att komma in på arbetsmarknaden – är det jämställt?

Upplever kvinnor och män någon skillnad på bemötandet? Spelar det någon roll för resultatet?

Ett seminarium med fokus på genus och möjligheter.

Medverkande:
Charlotte Axelsson
, Förbundschef, Genuskompassen/Samordningsförbundet Insjöriket
Jonas Wells, Verksamhetsutvecklare indikatorer, Nationella Nätverket för Samordningsförbund
Ulrika Eklund, Jämställdhetskonsult, U Eklund Consulting

Moderator: Kjell Sjundemark, förbundschef samordningsförbundet Södertälje.

Kvinnor och män får olika stöd och bemötande i arbetslivsinriktad rehabilitering. Män remitteras oftare till aktiva insatser som ska leda till arbete och kvinnor till mer behandlande insatser. Män får också oftare stöd genom lönesubventioner och utbildningsinsatser. Hur har det blivit så?

Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer. Alla, oavsett kön, ska få lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar. Det är ett rättesnöre för alla insatser inom välfärden.

Vid detta seminarium utgår vi från två metoder som tagits fram inom de svenska samordningsförbunden.

Nationella nätverket för samordningsförbund har arbetat fram en mätmetod med indikatorer kring bemötande. Nu kan vi presentera en jämställdhetsanalys på resultatet.

I Göteborg har tre samordningsförbund arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering och utvecklat “Genuskompassen” för att öka kunskapen om mål för jämställdhet.