Almedalen 2019: MÖTESPLATS Måndag till torsdag

Måndag till torsdag

MÖTESPLATS: RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA

För välfärd och samhällets sociala hållbarhet

Välkommen till FINSAMs tält, måndag-fredag 10.00-16.00

PLATS: Cramérgatan, H318 (hörnet vid Almedalen).
Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för finansiell samverkan mellan myndigheter.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur fungerar samverkan för social hållbarhet?

FINSAMs tält finns på en central plats, nära Almedalen. Under Almedalsveckan är tältet bemannat med representanter från de samordningsförbund som står för dagens program.

De personer som medverkat vid dagens frukostmöte finns på plats. Det gör att varje dag får sitt tema.

MÅNDAG: Alla dessa myndigheter och kontakter

SAMVERKA: Möt representanter för Malmökraften – ett unikt samarbete för att göra det enklare för Malmöbor i kontakten med flera olika myndigheter. Satsningen riktar sig till långtidsarbetslösa, sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning. Istället för att ha kontakt med handläggare och handlingsplan på varje myndighet, erbjuder Malmökraften EN handläggare och EN handlingsplan som tar ett helhetsgrepp om individens situation och förutsättningar. Så får individen möjlighet att påverka sin egen situation.

TISDAG: När utanförskap blir innanförskap Samverkan vid psykisk ohälsa & sociala kriterier vid upphandling.

SKAPA: Möt representanter för verksamheten Säkra Övergångar vid Pyskisk Ohälsa i Lund. Här samverkar vuxenpsykiatrin, primärvården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen för att förenkla och förbättra förutsättningarna för individen att behålla få eller återgå i arbete vid för psykisk ohälsa. På plats finns också Samordningsförbundet i Halland som utbildat kommunernas upphandlare i sociala kriterier. På så sätt skapas en arbetsmarknad för fler.

ONSDAG: En arbetsmarknad för alla

RUSTA: Om grundinställningen är att alla kan delta i arbetslivet under rätt förutsättningar och med rätt stöttning – vad är det då vi behöver göra för att skapa en arbetsmarknad för alla? Möt representanter från Porten i Karlstad, där målgruppen är personer 18-61 år, med funktionsnedsättning som gör att de står långt från arbetsmarknaden. I Falun är hemmasittare målgrupp för Koll På 20-25. Många behöver stöd – men det gäller att hitta dem. Och sedan göra en individuell plan för var och en.

TORSDAG: Vässad samverkan inkluderar fler

SAMVERKA: Möt representanter för Inkluderande rehabilitering i Göteborg. Målgrupperna är bland andra unga vuxna på gränsen till utanförskap, personer med psykisk ohälsa och utmattning. Metoderna har varit okonventionella som komplement till det mer konventionella. Erfarenheter har bytts och arbetssätt har utvecklats. Detta har lett en nystartad högskoleutbildning med huvudsyfte att ge kunskap om och problematisera frågor kring arbete med inkludering av grupper med komplexa behov.

FREDAG: När vi jobbar tillsammans – om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad på Gotland.

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem får många samhällskontakter. De riskerar att hamna i en gråzon där stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd. Möt gotländska representanter som jobbar med samverkan för välfärd – mycket kunskap på liten yta!