Finsam i Almedalen 2019 – När utanförskap blir innanförskap!

Tisdag 2 juli kl 8.00-8.50

NÄR UTANFÖRSKAP BLI INNANFÖRSKAP!

Samverkan kring psykisk ohälsa och socialt ansvarfulla upphandlingar

TISDAG 2 JULI 8.00 – 8.50, JODA BAR & KÖK, SKEPPSBRON 24

Idag är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inte sällan har detta sina rötter i stress på arbetsplatsen.

Vilka förutsättningar finns att behålla eller återgå till arbete efter sjukskrivning?

Hur kan sociala kriterier vid upphandling som ge en arbetsmarknad för alla?

Seminariet utgår från erfarenheter från två verksamheter där samverkan är nyckelord: Säkra övergångar vid psykisk ohälsa i Lund och utbildning kring social kriterier vid upphandling i Halland.

Målet för båda dessa verksamheter är att skapa förutsättningar för en arbetsmarknad för alla!

Medverkande:
Ulrika Glamheden
, Projektledare, Säkra övergångar vid psykisk ohälsa
Eva-Lena Brönmark, Verksamhetschef, Vuxenpsykiatri, Lund
Sara Persson, Verksamhetschef, Dalby Vårdcentral
Pierina Ligander, Psykiatrisjuksköterska, Dalby vårdcentral
Joakim Tranquist, Utvärderare, Tranqvist utvärdering
Carl Nyblom, Regional utvecklingsledare/upphandlingar, Samordningsförbundet Halland
Samuel Grahn, Förbundschef, Samordningsförbundet Halland
Bengt Selander, Förbundssamordnare, Finsam Lund

Moderator: Greta Henriksson, FinsamGotland

Allt fler drabbas av psykisk ohälsa till följd av stress, oro och sömnstörningar. Enligt Arbetsmiljöverket är hög arbetsbelastning en av de främsta riskerna för arbetsrelaterad ohälsa. Sjukskrivning kan vara en del av patientens behandling. För många finns dock stora vinster att inte helt förlora kontakten med arbetslivet.

I Lund arbetar man för att förenkla och förbättra förutsättningarna för individen att behålla eller återgå i arbete i samband med psykisk ohälsa. Patienten ska känna ett tydlig stöd samtidigt som man ökar effektivisering mellan vårdnivåer och myndigheter och arbetsgivare. Ofta krävs att arbetsplatsen anpassas – eller att man söker en helt ny och lugnare arbetsmiljö.

I Halland utbildas kommunerna i att använda sociala kriterier vid upphandling. Det innefattar arbetsmiljö och leder till en arbetsmarknad som ger plats fler, där man kan ta hänsyn till personer med nedsatt arbetsförmåga eller funktionsnedsättning.

Välkomna att stanna kvar efter seminariet. Samtalet fortsätter också under dagen vid Finsams tält vid Cramérgatan, plats 318 (hörnet vid Almedalen).

Kontakt:
Utbildning av upphandlare: Samuel Grahn, Förbundschef
Samordningsföbundet Halland samuel.grahn@sfhalland.se

Säkra övergångar vid psykisk ohälsa: Bengt Selander, Förbundssamordnare
Finsam Lund, bengt.selander@lund.se