Hälsofrämjande

Hälsofrämjande

Även små förändringar i vardagen gör stor nytta för hälsa och välmående. Den stora skillnaden är att de blir av.

Det är det första steget som gör skillnad. Detta gäller för alla – inte minst Finsams målgrupper och anställda inom välfärden.

Liv i balans: Rörelsepaus i vardagen

Liv i balans är en serie korta och längre filmer för en rörelsepaus i vardagen. Filmerna är framtagna av socialförvaltningens hälsofrämjande team, Region Gotland. Här finns de.

Sundkurs: Webbvägen till en sundare folkhälsa.

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa.

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Webbplatsen finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden.

Här finns Sundkurs

Region Gotland: Levnadsvanor

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. Dessa levnadsvanor har störst betydelse för vår hälsa.

Det goda med levnadsvanorna är att de går att påverka. Mycket kan vi göra själva men man kan också behöva stöd att komma igång. Det handlar om förändring – inte att skapa dåliga samveten. Läs mer

Levnadsvanemottagningar finns vid vårdcentralerna på Gotland. Där kan man få prata med en specialistutbildad distriktssköterska. Information om bokning av tid finns här.