Utbildningar

Föreläsare och åhörare

Vi lär oss tillsammans

FinsamGotland följer forskning inom arbetsliv och rehabilitering. Syftet är att evidensbaserade metoder används i mötet med mötet med våra målgrupper.

FinsamGotland finansierar metodutbildningar, riktade till anställda inom Finsams parter på Gotland. Vår erfarenhet är att vinsterna blir stora när vi lär tillsammans.

Just nu prioriterar vi tre metoder: BIP, Motiverande samtal (MI) och Supported Employment.

BIP

BIP är en metod som bygger på dansk forskning.

Den visar hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit, att ge kontinuerligt stöd och att samverka.

Läs mer om BIP här

Motiverande samtal, MI

MI, motiverande samtal, är en viktig del i bemötandet av arbetssökande. Finsam Gotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016.

Läs mer om MI här

Supported Employment, SE

Supported Employment, SE, är ett arbetssätt som ger stöd för utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också inom Daglig verksamhet.

Läs mer om SE här