Utbildningar

Vi lär oss tillsammans

FinsamGotland följer forskning inom arbetsliv och rehabilitering. Syftet är att evidensbaserade metoder används i mötet med våra målgrupper.

FinsamGotland finansierar metodutbildningar, riktade till anställda inom Finsams parter på Gotland. Vår erfarenhet är att vinsterna blir stora när vi lär tillsammans.

Just nu prioriterar vi tre metoder: BIP, Motiverande samtal (MI) och Supported Employment

Utbildningar genomförs efter behov, se nedan.

Intresseanmälan till våra utbildningar: info@finsamgotland.se

BIP

BIP är en metod som bygger på dansk forskning.

Den visar hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit, att ge kontinuerligt stöd och att samverka. Se länk till höger för ytterligare information.

Motiverande samtal, MI

MI, motiverande samtal, är en viktig del i bemötandet av arbetssökande. Finsam Gotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Se länk till höger för ytterligare information.

Utbildningar (3 dagar) genomförs med jämna mellanrum.

Supported Employment, SE

Supported Employment, SE, är ett arbetssätt som ger stöd för utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också inom Daglig verksamhet. Se länk till höger för ytterligare information.