Nätverk

En viktig del i samordningsförbundens uppdrag är att skapa förutsättningar för samverkan mellan FinsamGotlands verksamheter och andra samarbetsparter inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Nätverk skapar mötesplatser där vi kan byta information, få nya insikter och kontakter.

Nationella nätverk


NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund

Medlemsorganisationen NNS, är språkrör för samordningsförbunden i Sverige. NNS bidrar också till att stödja samordningsförbundens utvecklingsarbete, vara ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemensamt lärande

NNS vill också ge en samlad bild av samordningsförbundens verksamhet, resultat och betydelse i det svenska samhället.

För närvarande är 75 samordningsförbund medlemmar i NNS.

Regionala nätverk


Kust till kust

Nätverket Kust till Kust ingår samordningsförbunden Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kronoberg. Nätverket träffas 3 – 4 gånger per år för att diskutera utvecklingsfrågor samt kollegialt utbyte av erfarenheter.

Stockholm-Gotland

FinsamGotlands statliga medlemmar är organiserade Stockholm-Gotland.
Därför har FinsamGotland också utbyte med kollegorna i huvudstadsregionen.

Gotländska nätverk


Paraplynätverket

Med Paraplynätverket vill FinsamGotland skapa en mötesplats för dem som arbetar med arbetsmarknad och sysselsättning på Gotland – strategiskt och i verksamheter.
Syftet är utbyte av kunskap och erfarenheter samt att skapa kontakter.

Våldsförebyggande nätverket

FinsamGotland ingår i Länsstyrelsen på Gotlands nätverk Samverkan mot våld. Nätverket bildades år 2000 med bred representation från myndigheter och civilsamhällets aktörer.