Myndigheter med mera

Den som jobbar med Finsam behöver ofta information från olika håll. Det kan leda till oväntade samarbeten och nya idéer. Här finns länkar till myndigheter och andra aktörer vi kan ha nytta av.

Finsams parter

Arbetsförmedlingen AF
Arbetsförmedlingens uppgift är att skapa rätt förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. AF tar också fram information, analyser och prognoser om arbetsmarknaden.

Försäkringskassan (FK)
Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. Det är en av Sveriges störta myndigheter.

Region Gotland
Region Gotland/Gotlands kommun har ett utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till regioner (exempelvis hälso- och sjukvård). Region Gotland har sedan 2011 ett utökat regionalt utvecklingsansvar (där social hållbarhet ingår).

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Socialstyrelsen tar också fram stöd till vården och omsorgen för olika grupper i samhället. Människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.