Insatser

Vi söker efter nya vägar

En viktig uppgift för Finsam är att hitta nya sätt att samverka och prova nya arbetsmodeller.

Finsam kan finansiera är goda idéer som inte finns i ordinarie verksamheter.
Det kan till exempel handla om arbetssätt, metodutveckling eller nytänkande modeller för samarbeten.

Finsam kan också finansiera projekt som ger direkt stöd till individer.
Men samordningsförbundet kan inte vara projektägare.

Ansökningsblankett finns till höger på denna sida.
Börja med att fylla i de avsnitt som känns relevanta så kan vi komplettera efter hand.
Kontakta gärna förbundet för råd och stöd.

Vad händer sedan?

Inlämnade ansökningar behandlas först av beredninsgsgruppen.

Efter eventuella kompletteringar tas beslut om finansiering av förbundets styrelse.