Insatser

Vi söker efter nya vägar

En viktig uppgift för Finsam är att hitta nya sätt att samverka och prova nya arbetsmodeller.

Just nu pågår projektet Jobbsam 3.0. Det kan du läsa mer om här nedan.

Du kan också läsa om våra tidigare projekt: