Kompetensgruppen

Samlad kompetens

Finsams kompetensgrupp på Gotland planerar och genomför utbildningsinsatser och föreläsningar.

Kompetensgruppen består av:

Vanja Stenius, Finsam Gotland
Mikaela Bergstedt, Finsam Gotland
Susanne Paijkull, Försäkringskassan
Marie Löfstedt, Arbetsförmedlingen
Marie Hörnell, Förvaltningen Utbildning och Arbetsliv, Region Gotland
Elisabet Drugge, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Kompetensgruppen uppgifter

  • Inventera utvecklingsinsatser utifrån styrelsebeslut
  • Genomföra utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut
  • Utvärdera utvecklingsinsatserna