Kompetensgruppen

Samlad kompetens

Finsams kompetensgrupp på Gotland planerar och genomför utbildningsinsatser och föreläsningar.

Kompetensgruppen består av:

Greta Henriksson, Finsam Gotland

Mikaela Bergstedt, Finsam Gotland

Susanne Paijkull, Försäkringskassan

Karin Hansson, Arbetsförmedlingen

Marie Hörnell, Förvaltningen Utbildning och Arbetsliv, Region Gotland

Annika Sjögren, Socialförvaltningen, Region Gotland

Vakant, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland

Kompetensgruppen uppgifter

  • Inventera utvecklingsinsatser utifrån styrelsebeslut
  • Genomföra utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut
  • Utvärdera utvecklingsinsatserna