Aktiviteter

Finsam i Almedalen

Sommaren 2022 är den fysiska Almedalsveckan tillbaka och så även FINSAM. Programmet presenteras inom kort!

TID: 5-7 juliPLATS: Donnerska huset i Visby

Läs mer här!

INSPIRATION FINSAM

På grund av pandemin blev vi tvungna att ställa in Inspiration Finsam både 2020 och 2021. Men hösten 2022 är vi tillbaka igen! Det blir spännande föredrag, intressanta möten och viktiga samtal. Mer information kommer.

Tills vidare tipsar vi om att samla inspiration genom att läsa om våra tidigare evenemang. Finsam Gotland har spridit inspiration och kunskap i över tio år.

Läs mer här!

FINSAMS PRIS

En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.

Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig.

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

Läs mer här!