BIP

BIP gör skillnad

BIP är världens största vetenskapliga studie för att ta reda på vad som faktiskt leder arbetssökande mot egen försörjning genom arbete eller studier.

Den ger evidens på hur viktigt det är att tro på människors förmåga, att bygga tillit, att ge kontinuerligt stöd och att samverka.

Forskningen har gjorts i Danmark av Væksthusets Forskningscenter i Köpenhamn.

Det som gör skillnad

Följande faktorer är mest avgörande för att en person med komplexa problem ska komma i arbete.

  • Handledarens tilltro till att individen kom i arbete.
  • Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden.
  • Kontinuerliga insatser utan avbrott.
  • Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, vägledning, praktik etc. parallellt.
  • Hela tiden fokus på arbete/studier.

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott backade individen i sin progression mot arbete.

BIP och SKAPA

BIP är förkortning av danskans Beskæftigelses Indikator Projektet. BIP sammanfattar hela metoden och den forskning som ligger bakom.

SKAPA står för Skattning av progression mot arbete. På Gotland används SKAPA som namn på det framtagna frågeformulär som ger både handledare och deltagare en tydlig bild av vägen till arbete eller studier i form av ett spindeldiagram.

Utbildning och metodutveckling

På Gotland fortsätter vi att utveckla användandet av BIP.
BIP/SKAPA ingår i vårt nätverk för utbildning och metod.
En kunskapsperson från Gotland utbildas hos Væksthuset under 2023.

Någon utbildning planeras inte för närvarande.

För mer information eller önskemål kontakta: info@finsamgotland.se