Jobbsam 3.0

En modell för integrerad samverkan

Målsättningen med Jobbsam 3.0 är att skapa en hållbar och långsiktig insats där samverkan är en naturlig del.

Integrerad samverkan innebär – till skillnad från ”projektande” – en mer stabil verksamhet som bygger vidare på tidigare erfarenheter. Insatsen ska komplettera ordinarie insatser och därmed fylla organisatoriska mellanrum, där personer med stödbehov riskerar att hamna mellan stolarna.

Utifrån individens behov

JobbSam 3.0 ska utgå från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar insatser tillsammans med den enskilde.

Målgrupp är gotlänningar 16 -64 år som är i behov av stöd från flera håll för att närma sig målet egen försörjning genom arbete eller studier. Metoden är arbetslivsinriktad rehabilitering med utökat stöd.

JobbSam har – i två versioner – finansierats av samordningsförbundet FinsamGotland sedan 2014.