Avslutade projekt

Samlade erfarenheter

Genom åren har Finsam finansierat en rad projekt som lett till nya erfarenheter och arbetsmetoder.

I flera fall ser vi en pärlbandeffekt, där erfarenheter från ett projekt går över till kommande, i en långsiktig utvecklingsstrategi.

Läs mer om våra avslutade projekt här och i länkarna till höger:

Öppen data Gotland

Uppbyggnad av en öppen databas där fakta och statistik om utvecklingen samlas på ett ställe.

Läs mer här

LärSam lever vidare

Ett strukturövergripande projekt kring målgruppen unga med komplexa svårigheter.

Läs mer här

UngKomp på Gotland

Förstärkt stöd för unga med komplexa svårigheter, med att nå självständighet i vuxenvärlden.

Läs mer här