Historiskt perspektiv

Historisk perspektiv

Välfärdens historia speglar samhällets utveckling och synen på vad och vem som är avvikande. Ser vi tillbaka hittar vi många metoder och synsätt som idag anses kontroversiella. Med facit i hand kan vi konstatera att goda syften ibland slår fel.

Det finns anledning att fundera på vad man i framtiden kommer att säga om vår tid. Och ser vi tillbaka ger historien förståelse varför och hur vi kommit dit vi är just idag.