Om webbplatsen

Om webbplatsen

På vår webbplats finns information om Samordningsförbundet FinsamGotland.

Vi berättar om vad vi gör, vilka insatser och projekt vi finansierar och stödjer.

Här finns också information som kan vara bra att ha när vi samarbetar. Till exempel ordlista och lästips. Här finns också en sammanställning av verksamheter, organisationer och myndigheter som rör arbetslivsinriktad rehabilitering.

Här kan du läsa mer om GDPR och hur vi hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om behandling av personuppgifter kontakta förbundets personuppgiftsombud Vanja Stenius.

Samordningsförbundets dataskyddsombud övervakar att FinsamGotland följer EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddslagstiftning.

Vårt dataskyddsombud är Micaela Magnusson: micaela.magnusson@sfris.se (från 1 jan 2022)

Vi använder oss av WordPress som publiceringsverktyg. Samordningsförbundet har avtal med Loopia vad gäller www.finsamgotland.se

Har du frågor, synpunkter eller förslag på förändringar? Hör gärna av dig till oss här!