Supported Employment (SE)

Supported Employment (SE)

Supported Employment, SE, är ett arbetssätt som ger stöd för utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också inom Daglig verksamhet.

Intresseanmälan till framtida utbildningar kan du skicka till: anmalan@finsamgotland.se

Vad är Supported Employment?

Vid arbetslivsinriktad rehabilitering ger Supported employment (SE) individen stöd och vägledning som ska underlätta på en arbetsplats. Metoden används också inom Daglig Verksamhet (DV) då man arbetar med ett individuellt fokus för utveckling.

SE tar tillvara och utvecklar individens egna resurser. Målet är att hitta hållbara lösningar för personer som av olika skäl har svårt att har utmaningar när det gäller att klara sysselsättning, praktik, arbete, studier och egen försörjning.

En av de bärande delarna i metoden är att den ska hjälpa personer till ett lönearbete. Idag används metoden även för att ge personer möjlighet till att delta i arbetslivet – även om det på kort sikt inte handlar om en anställning.

Supported employment (SE) har använts sedan 1970-talet och är vetenskapligt utvärderad. Det är en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd för personer som behöver samhällets stöd för att komma till och behålla ett arbete.

PRESENTATIONSMATERIAL