Samordningsförbundet
Finsam Gotland

Samverkan med individen i centrum

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland. Inom regionen handlar det om hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

Finsam Gotlands målgrupp är personer i behov av insatser från två eller flera av de samverkande parterna. 

Människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar lätt i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen. Detta kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser. 

Genom att samordna de ekonomiska resurserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. Myndigheterna tar ett samlat ansvar för insatserna. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.

Samordningsförbundet Finsam är ett resultat av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer på riksdagens hemsida:

 

Finsams anslagstavla

Öppenhet är en viktig grundsten i demokratin. På vår anslagstavla hittar du de dokument som styr vårt arbete. 

Finsams olika delar

Finsam Gotland består av fyra delar: Styrelsen, kansliet, kompetensgruppen och medlemsorganisationerna. 

Tillsammans leder och utvecklar de arbetet för mer samverkan inom offentlig förvaltning. 

Här kan du läsa mer: