Om oss

Möt Vanja Stenius, FinsamGotlands nya förbundschef

“Jag tycker om att göra saker som skapar förändring”

Vanja Stenius blir ny förbundschef för Finsam Gotland. Hon ser fram emot det nya jobbet: “Jag har förstått att inom Finsam kan man verkligen genomföra saker och göra skillnad!”

Läs mer

Samordningsförbundet Finsam Gotland – Samverkan med individen i centrum

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland. Inom regionen handlar det om hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

Finsam Gotlands målgrupp är personer i behov av insatser från två eller flera av de samverkande parterna.

Människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem hamnar lätt i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen. Detta kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter/organisationer som resulterar i kortsiktiga och ineffektiva insatser.

Genom att samordna de ekonomiska resurserna ges förutsättningar för att utveckla en helhetssyn utifrån individens behov. Myndigheterna tar ett samlat ansvar för insatserna. På så sätt skapas möjligheter att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.

Samordningsförbundet Finsam är ett resultat av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer på riksdagens hemsida: Svensk författningssamling 2003:1210

Finsams anslagstavla

Öppenhet är en viktig grundsten i demokratin. På vår anslagstavla hittar du de dokument som styr vårt arbete. Länk till Anslagstavlan finns till höger på denna sida.

Finsams olika delar

Finsam Gotland består av fyra delar: Styrelsen, kansliet, kompetensgruppen och medlemsorganisationerna.

Tillsammans leder och utvecklar de arbetet för mer samverkan inom offentlig förvaltning. Länkar till respektive grupp finns i spalten till höger.