Förbundets medlemmar

Medlemmar

Samordningsförbundet Finsam Gotland bildades 2007. Förbundet har följande medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland. Varje medlemsorganisationer har utsett en representant till Finsam Gotland.

Representanter

Meit Fohlin, Region Gotland
Åsa Rundlöf, Arbetsförmedlingen
Carolina Keeleste, Försäkringskassan

Medlemsråd

  • Medlemssamrådet är inte beslutande eller styrande.
  • Samrådet kan ses som ett möte för utbyte av information – både om förbundets inriktning och aktuella frågor och prioriteringar hos parterna.
  • Andra frågor att ta upp är resultat, hur samverkan fungerar, hinder för samverkan samt budgetförutsättningar
  • Minst ett medlemsråd ska genomföras årligen.