Anslagstavlan

Dokumenten som styr oss

Öppenhet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle.

Medborgarna har rätt att ta del av de allmänna handlingar som upprättas av eller inkommer till
samordningsförbundet FinsamGotland.

Det gäller inte handlingar som omfattas av sekretess.

Det gäller inte heller arbetsmaterial.

Styrelseprotokoll

Verksamhetsplaner

Årsredovisningar

Styrande dokument

Kontakta gärna oss med frågor som rör detta och den verksamhet vi bedriver och finansierar. Kontaktuppgifter finns här:

finsamgotland.se/kontakt