Anslagstavlan

Öppenhet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle.
Medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar som upprättas eller inkommer till samordningsförbundet FinsamGotland.

Undantag:
Det gäller inte handlingar som omfattas av sekretess.
Det gäller inte heller arbetsmaterial.

På denna sida har vi samlat styrande dokument, protokoll, verksamhetsberättelser och årsredovisningar.

Kontakta gärna samordningsförbundet om du har frågor som rör detta.

Vi svarar också gärna på frågor som rör verksamhet som FinsamGotland bedriver och finansierar.
Kontaktuppgifter finns här: www.finsamgotland.se/kontakt