Offentlig försörjning

Hur stor är den offentliga försörjningen på Gotland

Offentlig försörjning handlar om sociala ersättningar och bidrag, till exempel sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

Samordningsförbundet Uppsala län har sammanställt underlag på hur omfattande den offentliga försörjningen är i länet och i samtliga 290 kommuner i landet.

Materialet uppdateras årsvis för hela landet.

Länk till: Statistik över Sveriges alla län och kommuner

Länk till pdf: Region Gotland 2014-2021

Vad är helårsekvivalenter?

Måttet som används är så kallade helårsekvivalenter och anger hur stor del av befolkningen i arbetsför ålder som teoretiskt skulle kunna försörjas genom offentlig försörjning.

För att kunna jämföra olika typer av ersättningar räknas de om i helårsekvivalenter. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit arbetslösa på heltid ett halvår var, tillsammans en helaårsekvivalent.