Finsam i Almedalen 2023: Seminarium 1

Vägen till ett mer inkluderande samhälle!
Kan lösningen finnas i Sveriges unika lagstiftning?

 • Dag: 28 juni
 • Tid: 8.45-9.45 Enkel frukost serveras från 8.30
 • Plats: Campus Gotland E22 (ingång via Almedalsbibliotekets entré)
 • Almedalsveckans kalendarium: event-id 68795

Medverkande:

 • Alireza Akhondi (C), Civilutskottet, Riksdagen
 • Jessica Rodén (S), socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Jim Svensk Larm (S), arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen
 • Rodi Kardas, Fryshuset
 • Catalina Toro, Fryshuset
 • Andreas Unger, regionråd, Region Gotland, mötesmoderator
 • Fredrik Lundén, ordförande och mötesvärd, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

Välkommen till ett seminarium om politikens visioner kring ett inkluderande samhälle där alla får vara del i arbetslivet. Genom forskning och utvärdering vet vi att samordning, samverkan och ett större helhetsperspektiv ger bättre förutsättningar för att fler ska kunna delta i både arbetsliv och samhälle.

Kan samordningsförbunden genom sin unika organisering användas som en del av lösningen?

I en tid där akut arbetskraftsbrist går hand i hand med ökande långtidsarbetslöshet och där humanoida robotar (AI) som gör sitt intåg i allt fler branscher, behöver vi alla fundera på inkludering.

Sverige står idag inför en rad stora utmaningar:

 • Långtidsarbetslösheten förstärks hos redan utsatta målgrupper.
 • Arbetsgivare har svårt att anställa trots att det finns en arbetskraftsreserv som vill vara med och bidra
 • Ekonomisk utsatthet och bristande inkludering, våldsutsatthet.
 • Dålig tillgänglighet till välfärdstjänster.
 • Utbredd psykisk ohälsa bland unga.

Vi ser också tecken på bristande tillit till våra välfärdsaktörer, vilket på sikt är ett hot mot demokratin.

Så hur går vi från ord till handling? Vad menar vi med ett inkluderande samhälle? Och hur når vi jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering?

Hur vi kan använda Sveriges unika lagstiftning kring finansiell samverkan inom arbetsmarknadsinriktad rehabilitering?