Finsam i Almedalen 2023: Seminarium 2

Om nationell och lokal samverkan.
Hur får vi välfärden att fungera för dem som behöver det bäst?

 • Dag: 28 juni
 • Tid: 10.00-10.45. Fika serveras från 9.45
 • Plats: Campus Gotland E22 (ingång via Almedalsbibliotekets entré)
 • Almedalsveckans kalendarium: event-id 68793

I en allt mer komplex tillvaro blir konkret samverkan och samordning helt avgörande för att våra resurser ska räcka till för alla. Sedan 2004 finns en unik möjlighet i svensk lagstiftning som möjliggör för oss att samskapa framtidens välfärdstjänster. Hur kan den användas på bästa tänkbara sätt?

Medverkande:

 • Håkan Forsberg, Generaldirektör, ESF, Europeiska socialfonden
 • Lars Lööw, Överdirektör, Arbetsförmedlingen
 • Roy Melchert, Chef, Arbetsmarknadssektionen, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anna Tengqvist, Nationell och internationell samordnare, MSI, Mötesplats Social Innovation
 • Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
 • Jennie Bloom-Rudhe, Bitr avdelningschef, MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Alireza Akhondi (C), Civilutskottet, Riksdagen
 • Jessica Rodén (S), Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
 • Jim Svensk Larm (S), Arbetsmarknadsutskottet, Riksdagen

Lokal förankring, nätverk och kreativa, gemensamma processer är nyckelord för landets 75 samordningsförbund. Hur använder vi denna spännande infrastruktur i sin fulla potential och hur ser berörda aktörer på framtidens FINSAM?

Vid detta seminarium diskuterar vi behov och möjligheter för samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle.

Hur går vi från ord till handling i strävan efter ett mer inkluderande samhälle?