Finsam i Almedalen 2023: Seminarium 3

Alla talar om samverkan!
Hur går vi från snack till verkstad för allas plats i välfärden?

  • Dag: 28 juni
  • Tid: 11.00-11.45
  • Plats: Campus Gotland E22 (ingång via Almedalsbibliotekets entré)
  • Almedalsveckans kalendarium: event-id 69030

Medverkande:

  • Mikaela Bergstedt, fd deltagare, Samordningsförbundet FinsamGotland
  • Lena Jonasson, enhetschef, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
  • Hanna Palmelöv, sektionschef, Arbetsförmedlingen, Gotland
  • Olof Petersson, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen, Gotland
  • Marita Westerlund, arbetslivscoach, Avdelningen Arbetsliv och Etablering, Region Gotland
  • Greta Henriksson, förbundschef, Samordningsförbundet FinsamGotland

Gotland är en kommun och region, ett eget län och en ö mitt i havet. Hur kan vi här samverka för att minska gråzonen där människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala- eller hälsomässiga problem hamnar mellan stolarna i välfärden?

Det handlar om alla invånares möjlighet till egen försörjning.

När myndigheter ska samverka är det en ständigt levande process, som varje dag måste erövras och ständigt underhållas. Det gäller oavsett var i Sverige man bor.

Personer som trots högkonjunktur står utanför arbetsmarknaden behöver ofta offentligt stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Genom samordningsförbund möter kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans de som är i behov av ett mer samlat stöd för att nå arbete och studier.

Vid detta seminarium utgår vi från ett gotländskt perspektiv. Möt personal och deltagare som berättar att det är möjligt att hitta tillbaka efter lång tids sjukskrivning, arbetslöshet eller annan form av utanförskap.

Ett seminarium om samverkan i vardagen och berättelser från det verkliga livet.