Vecka fri från våld 2022

Välkommen till en heldag på temat Stoppa våldet!

Vi inleder En vecka fri från våld med att samlas kring hur vi tillsammans kan upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor.

Dag: 21 November
Tid: 9.00-15.30
Plats: Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby

Dagen är kostnadsfri, inklusive lunch och fika.

På programmet

9.00 Gotlandshuset 2022
Vad kan vi lära av historien?

9.30 Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld – en fråga om häls, liv och död!
Anita Kruse är sakkunnig och leder NNS och samordningsförbundens regeringsuppdrag att öka upptäckten av våld.

11.00. Islandsmodellen.
Ett arbete som startade i Göteborg, där myndigheter samverkar för att snabbt fånga upp våldsutsatt barn och vuxna som bevittnat/utsatts för våld samt våldsutövare. Modellen sprids nu i hela landet.

Efter lunch:
13.00 Att förändra ett beteende:
Ett panelsamtal om återfallsförebyggande arbete.

14.30 Gustavas berättelse
Per Widerström, arkeolog vid Gotlands museum berättar en historia om våld som är både lik och olik vår samtid.

Dagens arrangeras i samarbete mellan FinsamGotland och Länsstyrelsen och med stöd från Region Gotland.