Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Finsamfrukost 1 december:

De ser styrkan i skillnaderna!

Välkommen till årets festligaste Finsamfrukost. Nu delar vi ut årets två Finsampris! Mötet handlar också om en arbetsmarknad för fler: När skillnader ses som en styrka, inte svaghet.

EMMA HÄLLSTRÖM har egen erfarenhet av utmattning och att få en ADHD-diagnos i vuxen ålder. Hon berättar om behovet av anpassning för att få till det på jobbet. Att skapa ett inkluderande arbetsliv utesluter inte någon. Det gör att fler får tillgång!

DE FÅR ÅRETS FINSAMPRIS! Så är det dags att avslöja årets två mottagare av Finsams pris. Årets hederspristagare är en person som ser hur mångfald gynnar verksamheten och att det på sikt möjliggör resurser. Årets arbetsplats har visat ett brinnande intresse och stor förståelse för personer med behov av stöd in mot arbete.

 
Medverkan:      
PRISTAGARNA!
EMMA HÄLLSTRÖM
 
 
Plats: Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00. FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
----------------------------------------------------------------------------

NU ÖPPNAR JOBBSAM IGEN FÖR AKUTALISERING AV NYA DELTAGARE

Från måndagen den 23 oktober tar JobbSam åter mot aktualiseringar av deltagare. I ett nytt uppdrag kan ärendegruppen också ge konsultativt stöd till handläggare som vill diskutera nästa bästa steg för personer med komplex problematik.

Kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund för mer information.

KONTAKTUPPGIFTER OCH INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

----------------------------------------------------------------------------

INSPIRATION FINSAM

Säveaulan den 11 och 12 oktober 2017

Två dagar med fyra föreläsningar – nu i nya lokaler!

Årets INSPIRATION FINSAM kan ses som en verktygslåda för arbetsliv och folkhälsa.

Vid fyra föreläsningar behandlas frågor som arbetsmiljö, kreativitet, bemötande, integration, mångfald och  hur vi kan bygga välmående på lång sikt. Nytt för i år är att Finsams inspirationsdagar flyttar till de nyrustade lokalerna i Säveaulan, Wisbygymnasiet, Säves väg 10, Visby.

 
Årets fyra föreläsare är:
Sahar Almashta: Bra bemötande och fungerande mångfald är nycklar till engagerade arbetsplatser och organisationsutveckling.
Mattias Ribbing ger oss verktyg att omvandla stress till koncentration och att få tillgång till vår kreativitet när vi behöver den. Han är dessutom svensk mästare i minne.
Mikael Rehnberg föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen kring arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.
Katarina Blom är psykolog som tar lycka på fullt allvar. Genom meningsfulla handlingar kan vi bygga välmående på lång sikt.
 

LÄS MER OM FÖRELÄSARNA OCH INSPIRATION FINSAM HÄR

----------------------------------------------

Nyheter från parterna 2017-09-11

Fortsatt lägst arbetslöshet på Gotland

För tredje månaden i rad har Gotland lägst arbetslöshet i landet. Det visar Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik för augusti 2017. LÄS MER HÄR

Nyheter från parterna 2017-09-04

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen. www.finsamgotland.se/parterna

 

Nyheter från parterna 2017-08-30

Fler kan få stöd digitalt 

Från och med 4 september kan arbetssökande på Gotland välja att få stöd från sin arbetsförmedlare via telefon eller webb i stället för att besöka en arbetsförmedling. www.finsamgotland.se/parterna

----------------------------------------------------------------------------

Nyheter från parterna

Under en ny rubrik i vänsterspalten kommer vi framöver att publicera nyheter från Finsams parter. Det kan vara information som kommer till vår kännedom genom pressmeddelanden eller på annat vis. Direktlänk till sidan är www.finsamgotland.se/parterna.

Vår första nyhet gäller AF:s verksamhetsstatistik för juli:

Lägst arbetslöshet på Gotland

Med 5 procent hade Gotland lägst arbetslöshet i landet under juli månad. Noterbart är att antalet sommarjobb var fler än året innan och att ett större antal ungdomar kom i arbete. Detta framgår av Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik 2017-08-11. Läs mer här.

Även i övriga Sverige rapporteras om fortsatt stark arbetsmarknad. Arbetslösheten för riket låg på 7,3 procent i juli, vilket är densamma som i fjol. Läs mer här

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till FINSAM i Almedalen 2017

FINSAM I ALMEDALEN 2017

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2017.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Här finns hela programmet för FINSAM i Almedalen 2017

----------------------------------------------------------------------------

DE FICK FINSAMS PRIS 2016

Handledaren Anna Malmqvist och Leva Kungslador tilldelades årets Finsampris, för utmärkt mottagande i samband med förberedande arbetsträning.

Motiveringen lyder: Leva Kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat ett stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning.

Inställningen att ta emot många personer, från flera olika håll, med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo – allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor. 

Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan. 

Allas insats har haft betydelse. 
Alla har fått möjlighet att lyckas. 
Alla kan känna en gemensam stolthet.
 
En av de viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.
 
Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig. 

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av JobbSam

Under tre år har verksamheten JobbSam byggts upp med stöd från FinsamGotland. Nu är utvärdering klar och slutrapporten finns som nedladdningsbar pdf.

Erfarenheter visar generellt att Finsam kunnat erbjuda ett stöd som motverkats glappen i ordinarie strukturer ---- Givet det resultat som redovisas i denna rapport är det uppenbart att JobbSam är ett exempel på en verksamhet som med framgång bedrivs i ett organisatoriskt mellanrum, skriver Joakim Tranqvist i rapporten.

----------------------------------------------------------------------------

Finsams frukostmöte, fredagen den 2 december

ARBETSPLATSERNA SOM ÖPPNAR DÖRREN  och ÅRETS PRISTAGARE!

DAGS FÖR UTDELNING av Finsams årliga pris: Ett kollektivt och hedrande pris till en verksamhetsledare och arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning.

EN AV DE RIKTIGT VIKTIGA SAMHÄLLSINSATSERNA gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.

I SAMTALET OM VÄRDET OCH BEHOVET av platser för arbetsträning medverkar arbetsteamen från JobbSam. Under tre år har Finsam finansierat uppbygganden av denna verksamhet för arbetslivsinriktad rehabilitering. Nu är utvärderingen klar. Om detta vill vi berätta!

LÄS MER HÄR

Välkommen till ett frukostmöte med extra allt!

Medverkan: Pristagarna, Tina Ersson, Finsams styresle och chef för Arbetsförmedlingen Gotland samt JobbSam-teamen  

Plats: HÖRSALEN KOMPETENSCENTRUM, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00.
FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
 
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.

----------------------------------------------------------------------------

Om konsten att rädda liv 

 

Många upplever att det är svårt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Ofta beror det på att vi saknar kunskap och att det finns många myter kring desssa områden.

Vid två föreläsningar den 7 november kommer Ullakarin Nyberg att tala om konsten att rädda liv genom att förebygga självmord. LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

INSPIRATION FINSAM 2016

Årets inspirationsdagar är nu genomförda. Vi har haft ett stort och glädjande intresse för de sex föreläsningarna i april, september och oktober.

ALLMÄN INFORMATION OM FÖRELÄSNINGARNA FINNS HÄR (länk)

Information om föreläsarna finns här. Där ppt-presentationer finns ligger de i högerspalten vid respektive föreläsare:

 

 
 
 

Årets inspirationsdagar har behandlat arbetsmiljö, arbetsmarknad, integration, psykisk ohälsa och hälsa. Detta sammanfattades i det övergripande temat där vi ställer frågan:

Är det UTANFÖRSKAPET som ökar – eller är det INNANFÖRSKAPET som blir allt trängre?

----------------------------------------------------------------------------

Finsams frukostmöte, fredagen den 7 oktober

DE JOBBAR MED UNGAS VÄG MOT FRAMTIDEN

När Ungdomskraft och UngKOMP lyckas finns bara vinnare
Insatser för unga kan ses som investeringar för framtiden. Välkommen till ett frukostmöte där två verksamheter med ung inriktning berättar om arbetssätt, uppdrag, framgångar och motlut. LÄS MER HÄR
 

----------------------------------------------------------------------------

Stress är det nya "tunga lyft"

Höstens första fruskostmöte handlade om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Människor är den bästa, flexiblaste och viktigaste resursen på en arbetsplats. Inte minst bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer ofta orsak till arbetssjukdom. Varför är det så? Vad kan arbetsgivaren göra?

Drygt 130 personer kom till Kompetenscentrums hörsal för att lyssna till Jennie Karlsson från Arbetsmiljöverket den 2 september. Fruksotmötet förljdes sedan upp tillsammans med en grupp nyckelpersoner inom Region Gotlands HR-stab.

HÄR FINNS LÄNKAR OCH PRESENTATIONSBILDER FRÅN MÖTET

----------------------------------------------------------------------------

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet på Gotland. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

 
LärSam fortsätter - och växer!

Projektet LärSam kommer att fortsätta under hösten 2016 - med en utvidgad målgrupp.

FinsamGotlands projekt 20: LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning (NPF) finansieras med en extra tilldelning från Nationella Rådet för samordningsförbund.

- Det arbete med metodutveckling som sker inom LärSam har alla förutsättningar att ge resultat, säger Greta Henriksson, samordnare FinsamGotland. När vi nu fortsätter med inriktning på gruppen unga med aktivitetsersättning är mycket grundarbete gjort. Det är en framgångsfaktor! LÄS MER OM LÄRSAM HÄR

----------------------------------------------------------------------------
 
Finsams frukostmöte fredagen den 1 april

DAGLIG VERKSAMHET – ändhållplats eller språngbräda?

Välkommen till ett frukostmöte om daglig verksamhet och den stora förändring som sker där. 

”Vi kör arbetslinje så långt det går – och vi har en fantastisk spännvidd.”

Vi kommer också att berätta om pågående Finsamprojektet Lärsam. Syftet är att ta fram metoder och framgångsfaktorer som leder till utveckling för personer med rätt till stöd och service enligt LSS. LÄS MER HÄR 

----------------------------------------------------------------------------

NU ÄR ANSÖKNINGSTIDEN ÖVER.

JobbSam kan glädjas många inlämnade intresseanmälning. Verksamhetens styrgrupp kommer att gå igenom dessa för att sedan kalla till intervjuer. Målsättningen är självklart att processen ska gå så snabbt som möjligt.

Nu söker JobbSam ny verksamhetsledare!

Jobbsams verksamhetsledare sedan starten har gått vidare för att möta nya utmaningar. LÄS MER HÄR

JobbSam söker två handledare till utförarteamet

Söker vi två personer som vill arbeta enligt supported employment-modell med nära stöd till JobbSams deltagare. .LÄS MER HÄR

-----------

Finsams frukostmöte den 4 mars

FÖRSTA ÅRET MED MINI-MARIA

Mini-Maria är en öppenvårdsmottagning för unga upp till 24 år samt deras föräldrar och anhöriga. Här finns bred kompetens när det gäller när det gäller missbruk och psykisk ohälsa bland unga.

Mini-Maria drivs i samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården på Gotland. 

Välkommen till ett frukostmöte där Mini-Maria berättar om vad man erbjuder, hur man arbetar och erfarenheterna från det första årets verksamhet. LÄS MER HÄR 

Finsams frukostmöten byter dag och lokal.

Framöver kommer Finsams frukostmöten att arrangeras sex fredagar under vår och höst. Vi byter också lokal till Kompetenscentrums Hörsal, Gesällgatan 7 i Visby. Vägbeskrivning
 
Som tidigare bjuder Finsams på frukost från 7.30. Programmet pågår mellan 8.00 - 9.00.
 
Med tanke på frukoståtgång uppskattar vi föranmälan senast onsdagen innan mötet: anmalan@finsamgotland.se
 
ALLA ÄR VÄLKOMNA!

-----------

Finsams frukostmöte den 5 februari

UTMANINGEN: ATT LÄRA SIG ETT NYTT SPRÅK!

Att lära sig ett helt nytt språk som vuxen är en utmaning för de flesta av oss. Men också en viktig pusselbit för att nå egen försörjning i ett nytt land. LÄS MER HÄR 

-----------

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

--------------------------

• LÄRSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se