Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam i nya lokaler

Från årsskiftet finns JobbSam i nya lokaler på Broväg 10A (gamla GT-huset). En oacceptabel hyreshöjning ligger bakom flytten - men resultatet blev mycket bra.

- Vi har flyttat till funktionella, fräscha och ljusa lokaler, säger verksamhetsledaren Johannes Hedlund. Vi har fått bättre utrymme för arbetsplatser och möten. Så fort vi fått allt och alla på plats kommer vi att bjuda in ett öppet hus.

MER INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

---------------------------------------------

Aktuellt:

---------------------------------------------

DE FICK FINSAMS PRIS 2018

Finsams pris 2018 till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning tilldelades ÖoB.

Finsam delar också ut ett hederspris för värdefull insats som bidrar till samverkan och nytänkande. Detta pris gick 2018 till Stadsodlarna som över tid byggt upp en verksamhet där människor verkligen kan växa.

LÄS MOTIVERINGARNA HÄR

Prisutdelningen skedde vid Finsams frukostmöte den 30 november.

 

HUR VET VI NÄR DET INTE GÅR ÅT HELVETE?

STAFFAN LANDIN visar hur utgångspunkt i fakta kan hjälpa oss att förstå världen, omkullkasta myter och ge oss en mer faktabaserad och realistisk bild av utvecklingen. Detta är särskilt viktigt när det gäller att förstå välfärdens utmaningar. I ett samarbete med FinsamGotland bygger Staffan Landin nu en webbaserad modell med Gotlands-fakta lätt att hitta.

Staffan Landin är faktaexpert och föreläsare med gotländska rötter
Den 30 november presetnerade han Gotlandsfakta vid årets sista Finsamfrukost.
---------------------------------------------

INSPIRATION FINSAM 2018

INFORMATION OM ÅRETS FÖRELÄSARE FINNS HÄR

 
---------------------------------------------

Aktuellt:

Arbetsmiljö: Jobbstressen är störst bland 30- till 49-åringar

2018-11-28. Nära tre av tio sysselsatta säger att de haft besvär till följd av arbetet det senaste året. Fler kvinnor än män har besvär av arbetet.

Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är den grupp som har mest besvär med ångest, minne, koncentration och sömnstörningar. Det framgår av Arbetsmiljöverkets undersökning om arbetsorsakade besvär. LÄS MER

-----

Minskad arbetslöshet tolv månader i sträck

2018-10-12: Arbetslösheten  i Sverige fortsätter att gå ned, för tolfte månaden i rad. Även i september hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i Gotlands län, där den var 5,2 procent.

Ytterligare sex län (Västerbotten, Uppsala, Jönköping, Halland, Norrbotten och Stockholm) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent. I september var 343 000 personer inskrivna som arbetslösa, 17 000 färre än för ett år sedan. LÄS MER HÄR

-----

Allt svårare få jobb utan gymnasiet

2018-10-10: Arbetsmarknaden krymper för personer som inte har gått klart gymnasiet.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen granskar arbetsmarknaden för personer med förgymnasial utbildning. Totalt har 610 000 personer i åldrarna 25-64 år en kortare utbildning än gymnasiet. Av dem arbetar 370 000. LÄS MER HÄR, inklusive rapporten i helhet.

-----

Ny chef till Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen

2018-10-08: Ulrika Havossar har utsetts till ny avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan. Hon har tidigare arbetat vid Försäkringskassan på Gotland och varit myndighetens representant i Finsams styrelse på ön. Läs mer här

---------------------------------------------

Hur vet vi att det inte går åt helvete? Dags för en nyanserad Sverigebild!

Vid Finsamdagarna i Göteborg 17-18 april medverkade Staffan Landin med en presentation av databasen Gotlandsfakta.

Staffan Landin använder visualisering av statistik med utgångspunkt i fakta för att hjälpa oss att förstå världen, omkullkasta myter och fördomar och ge oss en mer och realistisk bild av utvecklingen. Finsam Gotland har tillsammans med Staffan påbörjat arbetet att ta Hans Roslings arv vidare i ett nationellt och lokalt perspektiv och presenterar ett nytt pilotprojekt med syfte att stärka en faktabaserad bild av välfärdens utveckling.

Intresset för presentationen var mycket stort bland både kommuner och samordningsförbund på plats under Finsamdagarna.

---------------------------------------------

 

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Om FinsamGotlands satsningar på kunskap och förståelse för den värld där Finsam verkar, handlar ett avsnitt i NNS rapportserie 2018:1.

Det är arbetetet med databasen Gotlandsfakta och utställningen om St Olof och psykiatrins utveckling på Gotland som behandlas.

Målet med Gotlandsfakta (Öppen Data Gotland) är en öppen databas för behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla. ursprungligen var detta tänkt som en mindre test - men intresset både lokalt och nationellt har visat sig vara större än ursprungligen tänkt. Databasen kommer att presenteras som en punkt i Finsams program under Almedalsveckan.

Utställningen om St Olof producerades i samband med 75-års jubileet 2012. Den visade tydligt hur psykiatrins historia speglar samhällets utveckling och reformer som avlöser varadra. En uppdatering av materialet planeras till Finsams inspirationsdagar i oktober.

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av Finsams parter  men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning. Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat skriften som kan laddas som pdf ner eller beställas från NNS hemsida.

 
----------------------------------------------

MOTIVERANDE SAMTAL

Antalet intresseanmälningar till vårens kurser överträffar med råge antalet platser. Reservlistan är lång - men fler utbildningstillfällen planeras både för grundutbildning och fördjupning.

Målgrupp är anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.


 
----------------------------------------------

Kampanj från Arbetsförmedlingen ska leda till fler jobb för personer med en funktionsnedsättning

2018-03-12 Med parollen Gör Plats ska Arbetsförmedlingen öka kännedomen om hur man kan bredda sin rekrytering med stöd från Arbetsförmedlingen.

Kampanjen kommer att synas i tv, på bio, i annonser, i sociala medier och i utomhusannonser. Det finns även en kampanjsajt med information och tips för både arbetsgivare och arbetssökande.

Bland människor med funktionsnedsättning är andelen sysselsatta 62 procent jämfört med 82 procent hos övriga befolkningen, enligt statistik från SCB (2016). Situationen har varit närmast oförändrad de senaste 10 åren. LÄS MER HÄR

-----------

Kunskap om HBTQ+ för delaktighet, förtroende och omtanke

Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett kunskapsmaterial om HBTQ+. Syftet är att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. 

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer.  LÄS MER HÄR


----------------------------------------------

JOBBSAM HAR ÖPPNAT FÖR AKUTALISERING AV NYA DELTAGARE

I ett nytt uppdrag kan ärendegruppen också ge konsultativt stöd till handläggare som vill diskutera nästa bästa steg för personer med komplex problematik.

Kontakta verksamhetsledare Johannes Hedlund för mer information.

KONTAKTUPPGIFTER OCH INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

----------------------------------------------------------------------------

Välkommen till FINSAM i Almedalen 2017

FINSAM I ALMEDALEN 2017

ATT RUSTA SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten, lunchseminarium och workshop under Almedalsveckan 2017.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?

Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!
 

Här finns hela programmet för FINSAM i Almedalen 2017

----------------------------------------------------------------------------

Utvärdering av JobbSam

Under tre år har verksamheten JobbSam byggts upp med stöd från FinsamGotland. Nu är utvärdering klar och slutrapporten finns som nedladdningsbar pdf.

Erfarenheter visar generellt att Finsam kunnat erbjuda ett stöd som motverkats glappen i ordinarie strukturer ---- Givet det resultat som redovisas i denna rapport är det uppenbart att JobbSam är ett exempel på en verksamhet som med framgång bedrivs i ett organisatoriskt mellanrum, skriver Joakim Tranqvist i rapporten.

----------------------------------------------------------------------------

Om konsten att rädda liv 

 

Många upplever att det är svårt att prata om psykisk ohälsa och självmord. Ofta beror det på att vi saknar kunskap och att det finns många myter kring desssa områden.

Vid två föreläsningar den 7 november kommer Ullakarin Nyberg att tala om konsten att rädda liv genom att förebygga självmord. LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

Stress är det nya "tunga lyft"

Höstens första fruskostmöte handlade om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Människor är den bästa, flexiblaste och viktigaste resursen på en arbetsplats. Inte minst bland kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer ofta orsak till arbetssjukdom. Varför är det så? Vad kan arbetsgivaren göra?

Drygt 130 personer kom till Kompetenscentrums hörsal för att lyssna till Jennie Karlsson från Arbetsmiljöverket den 2 september 2016. Fruksotmötet förljdes sedan upp tillsammans med en grupp nyckelpersoner inom Region Gotlands HR-stab.

HÄR FINNS LÄNKAR OCH PRESENTATIONSBILDER FRÅN MÖTET

----------------------------------------------------------------------------

Supported Employment

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam  och Daglig Verksamhet på Gotland. LÄS MER HÄR

----------------------------------------------------------------------------

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

 
LärSam fortsätter - och växer!

Projektet LärSam kommer att fortsätta under hösten 2016 - med en utvidgad målgrupp.

FinsamGotlands projekt 20: LärSam – metodutveckling – Unga med aktivitetsersättning (NPF) finansieras med en extra tilldelning från Nationella Rådet för samordningsförbund.

- Det arbete med metodutveckling som sker inom LärSam har alla förutsättningar att ge resultat, säger Greta Henriksson, samordnare FinsamGotland. När vi nu fortsätter med inriktning på gruppen unga med aktivitetsersättning är mycket grundarbete gjort. Det är en framgångsfaktor! LÄS MER OM LÄRSAM HÄR

----------------------------------------------------------------------------
 
Finsams frukostmöte fredagen den 1 april 2016

DAGLIG VERKSAMHET – ändhållplats eller språngbräda?

Välkommen till ett frukostmöte om daglig verksamhet och den stora förändring som sker där. 

”Vi kör arbetslinje så långt det går – och vi har en fantastisk spännvidd.”

Vi kommer också att berätta om pågående Finsamprojektet Lärsam. Syftet är att ta fram metoder och framgångsfaktorer som leder till utveckling för personer med rätt till stöd och service enligt LSS. LÄS MER HÄR 

----------------------------------------------------------------------------

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

--------------------------

• LÄRSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se