Samordningsförbundet FinsamGotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/1001
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam 2.0 avslutas 1 juli

Projektet JobbSam 2.0 avslutas den 1 juli 2020. 
 
Den 1 första september startar JobbSam 3.0, modell för integrerad samverkan -  med placering i arbetsmarknadsenheten, Region Gotland.
 
Rekrytering pågår. Mer information kommer.

Kontaktperson rörande Jobbsam 2.0: Johannes Hedlund 

Arbete: 070-4477664
 

Inställt: INSPIRATION FINSAM 2020 

På grund av den pågående pandemin ställs de planerade föreläsningsdagarna i oktober 2020 in. 

 
Inställt: Finsams frukostmöten, hösten 2020
 
På grund av den pågående pandemin planeras inga fruksotseminarier under hösten 2020. Vid följer utveckligen och återkommer med mer information efter hand.
 

Nytt från parterna

Aktuell information från Försäkringskassan

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan öppnat en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Här ska den mest uppdaterade informationen rörande  socialförsäkringsfrågor kopplat till Cororna-viruset samlas.

Inklusive vanliga frågeställningar (FAQ) för privatpersoner, arbetsgivare samt hälso- och sjukvård.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Välkommen till Finsams frukostmöte 6 mars

De är ReKo på jobbet!

PÅ GOTLAND FINNS REKO, rehabkoordinatorer, på alla vårdcentraler, smärtenheten och psykiatrinUppgiften är att ge stöd till patienter som riskerar lång sjukskrivning. 

METODEN ÄR SAMORDNING och kontakt med rehabilitering. Genom att snabbt lotsa patienten till rätt instans och rätt insats, ska risken för långa sjukskrivningar minska.

 
Medverkan: Pernilla Mellin, Kajsa Carlsson och Jessica Westerlund
Plats: Hörsalen, Vuxenutbildningen, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00.
FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
Anmälan: anmalan@finsamgotland.se senast onsdagen innan frukostmötet.
 

Nytt från parterna

Många sommarjobb att söka även i år

2020-02-13 Trots en viss avmattning i konjunkturen verkar det bli gott om sommarjobb även i år. Redan under december och januari anmäldes 49 000 lediga platser till Arbetsförmedlingen i Sverige. Vård och omsorg, service, transport är branscher där det brukar finnas extra goda jobbmöjligheter.  Källa: Arbetsförmedlingen

Läs mer här. Här finns tips på hur man söker sommarjobb

Tips från frukostmötet: Allt börjar med det första steget

Även små förändringar i vardagen gör stor nytta för hälsa och välmående. Den stora skillnaden är att de blir av. På vår hemsida kommer vi att samla hälsofrämjande länkar och tips. Det är det första steget som gör skillnad.

Rörelsepaus i vardagen

Liv i balans är en serie korta och längre filmer för en rörelsepaus i vardagen. Filmerna är framtagna av socialförvaltningens hälsofrämjande team, Region Gotland. Här finns de: www.gotland.se/livibalans

Sundkurs: Webbvägen till en sundare folkhälsa

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa.
Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. Webbplatsen finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden. Här finns Sundkurs: www.sundkurs.se

Livsviktigt: Hur får vi goda vanor att hålla i sig?

Frukostmötet i februari lockade en stor publik. Många var intresserade av med handfasta tips om mat och rörelse som piggar upp i vintermörkret. Vi är halvvägs genom oxveckorna – och nyårslöftena kan behöva en kick för att hålla i sig.

Det handlar om att förlänga livet. Att riskerna med stillasittande på allvar. Minnas att varje steg, varje rörelse räknas! Bra matvanor gör att vi mår bra, både nu och i framtiden. Att äta hälsosamt innebär också att kunna njuta av mat och trivsamma måltider.

”Hellre rund och rörlig än stillasittande – minns att varje steg räknas!”

Se detta frukostmöte som inspiration både för egen del men också för dem du möter i arbete och privat. Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

Medverkande Elisabet Drugge och Emma Ferronato ingår i Region Gotlands team kring levnadsvanor och hälsofrämjande sjukvård. 

LÄS MER HÄR

Aktuellt: Inget att vänta på

 
INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.

 

Nytt från parterna:

Arbetslösheten vände uppåt 2019 - men är fortsatt lägre på Gotland.

2020-01-14 Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period. I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa på Gotland med 105 personer, jämfört med föregående år. Detta motsvarar 6,1 procent jämfört med 5,8 samma period 2018.

Nivån är dock läger på Gotland än i riket som helhet, där nivå ligger på 7,4 procent. LÄS MER HÄR

 

 
Finsams frukostmöte fredagen den 6 december 

NÄR BITARNA FALLER PÅ PLATS

”Detta har varit en livsomvändning för mig på alla positiva sätt.

Jag har lärt mig mycket och börjat tro på mig själv! 
Jag är duktig och jag kan!”
 
Välkommen till ett frukostmöte om förutsättningar som bryter utanförskap och ger människor möjlighet att komma till egen försörjning.  Om stöd och erfarenheter som ger resultat när vi jobbar tillsammans. 

Nu är det också dags att avslöja årets tre mottagare av Finsams pris. Vid årets arbetsplats ökar deltagarens självförtroende och insikten att ett hållbart yrkesliv är möjligt. Årets Raket är ett företag som ger arbetssökande en ärlig chans att komma ut i arbete. Genom Årets hederspris vill vi lyfta fram ett upparbetat samarbete kring arbetsträning och praktik. 

Medverkan:
Personer med egna erfarenheter
Johannes Hedlund och Karina Tingström, JobbSam
Ola Pettersson, Steget, Region Gotland
Sandra Larsson, SIUS, Arbetsförmedlingen
Och Pristagarna!
 
Dag: 6 december
 
 

Nytt från parterna

Långtidsarbetslösheten ökar 

2019-11-12. Långtidsarbetslösheten i Sverige ökar för första gången på 16 månader.

På Gotland handlar det om 534 personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen längre än 12 månader vid oktobers slut 2019. Motsvarande siffra är 487 vid samma tidpunkt år 2018. År 2017 var siffran högre, nämligen 583.

I  hela Sverige hade 148 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader. Det är 2 000 fler än för ett år sedan. (källa AF statistik) Läs mer här

INTRESSERAD AV MI?

Motiverande samtal (motivation interviewing, MI) är en evidensbaserad metod som kan användas vid rådgivning för att underlätta förändringsprocesser.

Sedan 2016 har FinsamGotland arrangerat utbildningar i MI, riktad till Finsams parter på Gotland. Intresset är stort.

För att underlätta vår planering av utbildningstillfällen utgår vi från intresseanmälningar via denna länk: Intresseanmälan för kommande utbildningar i Motiverande samtal.

Mer information finns här: www.finsamgotland.se/MI

Om integration och Vuxkomp

Vad händer på arbetsmarknadsenheten? 

90 personer kom till FINSAM:s frukostmöte den 8 november för att få veta mer om VuxKomp och vad som händer vid integrationsenheten i november 2019. Mer information och presentationsbilder finns här.

 

Inspiration Finsam 2019

7 -10 oktober: Fyra eftermiddagar och fyra spännande föreläsare. Information om föreläsningarna finns här

Utvärdering av JobbSam 2.0

JobbSam 2.0 har finansierats av Finsam under flera år. Den 24 september presenterade Joakim Tranqvist den utvärdering som genomförts under våren och sommaren. LÄS DEN HÄR

Gör plats tar plats igen

2019-09-30 Arbetsförmedlingens informationsinsats Gör plats har gjort arbetsgivare mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu görs en uppföljare, denna gång i form av en utomhuskampanj där kända profiler har getts en funktionsnedsättning.  

- Med kampanjen vill vi bryta fördomar och få fler arbetsgivarere att tänka bredare när de rerktyerar. Det handlar inte bara om mångfald, det är också ett stort resursslöseri när människor som kan och vill jobba, inte får den chansen, säger Pia Ackmark, chef Arbetsgivarenheten på Arbetsförmedlingen. LÄS MER HÄR

 
***

Många jobb att söka på Gotland

2019-09-11: Arbetsmarknaden är fortsatt god för många som vill söka eller byta jobb på Gotland. 

Arbetsförmedlingen har nu uppdaterat sina yrkesprognoser för nära 200 yrken. Prognosen gäller fram till nästa sommar.

På Gotland råder stor brist på bland annat förskollärare, sjuksköterskor och soldater med högskoleutbildning. Det är också stor brist på elektriker, kockar, fordonsreparatörer, plåtslagare, skötare, undersköterskor och vvs-montörer.

Nu ökar arbetslösheten i Sverige - och på Gotland

2019-08-12 Nu ökar arbetslösheten i Sverige. Med 4,7 procent har Gotland fortfarande lägst arbetslöshet i landet. Men det är också här ökningen är störst, sett i procent jämfört med juli 2018. 

Finsam i Almedalen 2019 
 
ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA var den röda tråden för FINSAM:s  frukostmöten och seminarier under Almedalsveckan 2019.
 
Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet!

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), FinsamGotland och övriga medverkande samordningsförbund.

 
Närmare 100 åhörare kom till Finsams frukostmöte den 5 april, där psykolog Aron Sjöberg föreläste under rubriken Varför gör de inte som vi tänker.
 
Nästa planerade Finsamfrukost blir den 6 september, då det kommer att handla om Levnadsvanor.
 
Missbruk och beroende

En viktig spaning: Idag är det okej att söka hjälp”

Missbruk och beroende är begrepp som väcker frågor hos många.
Hur ser beroendevården på Gotland ut idag?
Och hur ser utveckling ut i ett tidsperspektiv?

Vid Finsams frukostmöte den 8 februari medverkade Ragnar Östermark, enhetschef vid Beroendeenheten.

Hans presentationsbilder finns här.

JobbSam i nya lokaler

Från årsskiftet finns JobbSam i nya lokaler på Broväg 10A (gamla GT-huset). En oacceptabel hyreshöjning ligger bakom flytten - men resultatet blev mycket bra.

- Vi har flyttat till funktionella, fräscha och ljusa lokaler, säger verksamhetsledaren Johannes Hedlund. Vi har fått bättre utrymme för arbetsplatser och möten. Så fort vi fått allt och alla på plats kommer vi att bjuda in ett öppet hus.

MER INFORMATION OM JOBBSAM FINNS HÄR

---------------------------------------------

Ny chef till Försäkringskassans avdelning för sjukförsäkringen

2018-10-08: Ulrika Havossar har utsetts till ny avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan. Hon har tidigare arbetat vid Försäkringskassan på Gotland och varit myndighetens representant i Finsams styrelse på ön. Läs mer här

---------------------------------------------

Hur samordningsförbunden skapar kvalitet och hållbarhet i välfärden

Om FinsamGotlands satsningar på kunskap och förståelse för den värld där Finsam verkar, handlar ett avsnitt i NNS rapportserie 2018:1.

Det är arbetetet med databasen Gotlandsfakta och utställningen om St Olof och psykiatrins utveckling på Gotland som behandlas.

Målet med Gotlandsfakta (Öppen Data Gotland) är en öppen databas för behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla. ursprungligen var detta tänkt som en mindre test - men intresset både lokalt och nationellt har visat sig vara större än ursprungligen tänkt. Databasen kommer att presenteras som en punkt i Finsams program under Almedalsveckan.

Utställningen om St Olof producerades i samband med 75-års jubileet 2012. Den visade tydligt hur psykiatrins historia speglar samhällets utveckling och reformer som avlöser varadra. En uppdatering av materialet planeras till Finsams inspirationsdagar i oktober.

Det pågår ett omfattande välfärdsarbete som bedrivs av Finsams parter  men som inte uppmärksammas tillräckligt. Ett välfärdsarbete som har sin utgångspunkt i våra invånares behov och vad som är bra för samhället. Ett välfärdsarbete som sker i samverkan mellan myndigheter och som stöds av Samordningsförbund. Kunskapen om denna verksamhet behöver spridas och användas i större utsträckning. Det är mot den bakgrunden som NNS har producerat skriften som kan laddas som pdf ner eller beställas från NNS hemsida.

----------------------------------------------
Kunskap om HBTQ+ för delaktighet, 

förtroende och omtanke

Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett kunskapsmaterial om HBTQ+. Syftet är att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. 

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer.  LÄS MER HÄR

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Detta är Finsam Gotland

Finsam Gotland är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

­Syftet med samarbetet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt – alltid med individen i centrum.

­­­­
Sök
HITTA DIREKT: Genvägar

• JOBBSAM

-------------------------

• INSPIRATION FINSAM

-------------------------

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle.

Samverkan är en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas.

Samverkansberedningens betänkande SOU 2000:114


LÄSTIPS

På vår sida med BOKTIPS finns mycket läsning för dig med Finsamma intressen.

Alltid aktuellt:

KNÄCK KODEN: en hoppfull bok om dyslexiKontakt rörande denna webbplats: info@finsamgotland.se