Inspiration Finsam

VÄLKOMMEN TILL INSPIRATION FINSAM

Våra inspirationsföreläsningar är tillbaka. Föreläsningarna är öppna för alla anställda inom Finsams parter. Det är Region Gotland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Välkomna är också dem vi samarbetar med inom näringsliv, myndigheter, arbetsplatser, organisationer och föreningar.

Anti Perfekt
På spåret mot arbetsmarknaden
Design: Fideli Pettersson

28 augusti: Välkommen till inspirerande seminariedag

KULTURKRAFT!

Hur kan kultur hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?

Inled hösten med en seminariedag om kultur som friskvård och som verktyg vid rehabilitering och för att bryta utanförskap.

När: 28 augusti
Var: Ljusgården (Region Gotland), Visborgsallén 19, Visby
Ullakarin Nyberg medverkar som moderator under hela dagen.
Tid: Dagen är uppdelad i två pass 9.00-12.00 samt 13.00-16.00
Välj båda passen – alternativt för- eller eftermiddag
Arrangör: Finsam Gotland och Kulturenheten, Region Gotland

Seminarium 1
Klockan 9.00-12.00:
Ullakarin Nyberg har lång erfarenhet som psykiater. I sitt yrke föreläser hon om psykisk ohälsa och suicidprevention.
Fredrik Olsson, konstnär under namnet Yokomasi
Fideli Pettersson, zombiekreatör.
Håkan Mattsson, terapeut som arbetar med biblioterapi och kreativt skrivande.

Seminarium 2
Klockan 13.00-16.00:
Stefan Karlsson Konstateljén Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Karina Kampe är musiker som också arbetar med inriktining Musik föder hälsa.
Dagen avslutar med ett panelsamtal: Hur kan kultur hjälpa oss på vägen mot psykisk och existensiell hälsa.

Läs mer här


Tidigare inspirationsföreläsningar 2023

MAI-LIS HELLÉNIUS

Mai-Lis Hellénius har ljust uppsatt hår och ljus jacka
Mai-Lis Hellénius

Tisdag den 24 januari 9.00-12.00

GODA VANOR OCH HUR VI HÅLLER I DEM

En livsviktig föreläsning med genomgång av aktuell forskning kring rörelsens, matens och stressens betydelse för vår hälsa. Halvvägs genom oxveckorna, hur får vi våra nyårslöften att hålla i sig?

Tisdagen den 24 januari 13.00-16.00

TILLSAMMANS BLIR VI STARKA

En föreläsning om levnadsvanornas betydelse både för oss själva men också för dem vi möter i arbetet. Fysisk aktivitet hjälper mot psykisk ohälsa och utmattning. Även mat och miljön kring måltider kan öka det psykiska välbefinnandet.

Bildspel och andra intressanta länkar finns här

ULLAKARIN NYBERG

Ullakarin Nyberg har kort mörkt hår och svart jacka
Ullakarin Nyberg

Fredagen den 10 februari 9.00-12.00, Wisbygymnasiets aula

VÅGA PRATA OM PSYKISK HÄLSA OCH OHÄLSA

En föreläsning om psykisk hälsa i pandemins spår. Genom konkreta råd och exempel visar Ullakarin Nyberg hur man kan prata om det som är svårt och om vikten av att inte blunda för andras lidande. Hur ska man våga gripa in när man ser att någon mår dåligt?

Bildspel och andra intressanta länkar finns här


Inspiration Finsam är en kompetenshöjande mötesplats dit alla anställda inom Finsams parter är välkomna. Inbjudan går också till Finsams samarbetsparter inom myndigheter, näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland. De ämnen som tas upp ingår i FinsamGotlands prioriterade områden. År 2020 och 2021 tvingades vi ställa in inspirationsdagarna på grund av pandemin. Men i januari 2023 är vi tillbaka!

Finsam har arrangerat inspirationsdagar på Gotland sedan 2010. Till höger på denna sida kan du snart läsa om alla våra tidigare inspiratörer. Länkar kommer att läggas upp från 2019 och bakåt så snart vi kan.