Årsredovisning 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/arsredovisning2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Årsredovisning 2016

BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

BILAGA A: Bilaga till årsredovisning 2016

BILAGA 1: Verksamhets- och budgetplan för 2016

BILAGA 2: Kartläggning-analys. En behovsinventering

BILAGA 3: Projektansökan: Första hjälpen till psykisk hälsa

BILAGA 4: UTVÄRDERING AV JOBBSAM, SLUTRAPPORT 2016

BILAGA 5: Tre år med JobbSam - siffror ur SUS

BILAGA 6: Finsams frukostmöten 2016: Ämnen och antal åhörare.

BILAGA 7: Programblad: Inspiration Finsam 2016

BILAGA 8: Programblad: FInsam i Almedalen 2016

BILAGA 9: Uppdrag och beslutanderätt