Almedalsveckan 2022

VÄLKOMMEN DEN 6 JULI!

Nu är vi äntligen tillbaka på Almedalsveckan.
I år genomförs Finsams program i Donnerska husets hörsal onsdagen 6 juli mellan 13.00 och 17.30.

Nedan följer programmet och länk till pdf finns till höger

FINSAM i Almedalen 2022

Arladan har kort mörkt lockigt hår med mörk kavaj och fluga
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Hur stärker vi förtroendet för den offentliga sektorn?

KLOCKAN 13.00

Vad kan en socialförsäkringsminister göra för att samverkan mellan det lokala och statliga ska fungera bäst för dem som behöver stöd från samverkande myndigheter? Vad kan samordningsförbunden göra för att lyfta upp brister man upptäcker i systemen?

Medverkan: Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister, regeringen

Hur ska vi organisera välfärden?

KLOCKAN 13.30

Personer som även vid högkonjunktur står utanför arbetsmarknaden behöver ofta offentligt stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Hur kan samverkan mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter ge individer stöd som verkligen gör skillnad?

Medverkande: Carina Ohlsson (S) och Ann-Sofie Alm (M), socialförsäkringsutskottet, riksdagen

En allvarlig man med vitsprängt svart skägg och hår
Alireza Akhondi representerar Centerpartiet i Arbetsmarknadsutskottet

Personer som behöver mest får minst: När ska vi tänka om?

KLOCKAN 14.00

Hur kan myndigheter genom samordningsförbund göra skillnad för dem som står längst från arbetsmarknaden? De som ofta glöms bort av politiska uppdragsgivare, myndigheter och kommuner. Frågan är vad som hindrar att alla får stödet de behöver för att komma ut i arbete?

Medverkande: Alexandru Panican, forskare, Lunds universitet, Alireza Akhondi, (C), riksdagens arbetsmarknadsutskott, Anna Johansson, (S), ordförande, riksdagens arbetsmarknadsutskott, Laura Hartman, chefsekonom, LO, Maria Rösby, projektledare, MIA Vidare

Kan frågor stoppa våld i nära relationer?

KLOCKAN 15.15

Redan i år har tolv kvinnor mördats av män de haft en nära relation med. 2021 var det fjorton på ett helt år. I många fall där kvinnor dödas genom brott har både offer och gärningsman varit i kontakt med myndigheterna före tragedin. Hur kan vi arbeta systematiskt för att tidigt upptäcka våld?

Vi har sett att en stor del människor har varit utsatta för våld även i vuxen ålder. Då är det svårt att fokusera på ett arbete.

Som en del i samordningsförbundens regeringsuppdrag att tidigt upptäcka våld har vi ställt frågor till drygt 700 personer under MIA Vidares projekttid. Vi har även tagit reda på om deltagare fått frågorna i tidigare kontakter med myndigheterna.

Medverkande: Maria Rösby, projektledare, MIA Vidare och Helena Bajlo, kommunikatör MIA Vidare

Jobbfokus som friskfaktor

KLOCKAN 16.00

Många unga vuxna som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade program övergår direkt till daglig verksamhet – trots att en förmodad arbetsförmåga finns. Detta seminarium handlar om att skapa vägar mot anställning – en hälsofrämjande och viktig friskfaktor.

Medverkande: Åsa Klintberg, tf enhetschef, barn- och utbildningsförvaltningen, utbildning och arbetsmarknad, arbetsrehab, Västerås stad, Margareta Strömberg, arbetskonsulent utbildning och arbetsmarknad, Västerås stad, David Svahn, arbetskonsulent utbildning och arbetsmarknad, Västerås stad samt Ann-Louise Molin-Östling, Kommunalråd, ordförande individ och familjenämnden, Västerås stad

En ung tjej med långt hår och armarna i kors
Chiara Bergmark är ordförande för Elevernas riksförbund

Stärkande arbete för ungdomars psykiska hälsa

KLOCKAN 16.30

Psykisk ohälsa bland unga är en aktuell och angelägen samhällsfråga. Här har skolan ett viktigt uppdrag – att stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Det räcker inte att bara förebygga ohälsa. Var finns skolbaserade metoder för att främja ungas psykiska hälsa med beprövad effekt?

Medverkande: Fredrik Söderqvist, forskningsledare folkhälsa vid Örebro universitet, Chiara Bergmark, förbundsordförande för Elevernas riksförbund, Kristina Taylor, skolpsykolog och ordförande i Psykologförbundet, Fredrik Lindencronam FoU-ansvarig för Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR

Välfärdens organisering och arbetssätt påverkar individens chans att få arbete

KLOCKAN 17.30

Arbetslivsfrågor har kommit allt högre på kommunernas uppdraglista. Det handlar om alla invånares möjlighet till egen försörjning. Vilka insatser är mest verksamma? Kan personalens inställning och välfärdens organisering påverka individernas jobbchanser?

Medverkande: Samuel Grahn, förbundschef och Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare, i Samordningsförbundet Halland

LÄNKAR