ASF: Arbetsintegrerade sociala företag

Välkommen till webbinariet

Fler i jobb – genom bra samverkan mellan ASF och offentlig sektor

Den 28 mars kl. 13.00-14.30 i Donnerska huset eller via länk

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är en resurs för långtidsarbetslösa att hitta vägar till arbetsmarknaden. För att fungera bra behövs en struktur för samverkan mellan offentliga aktörer och ASFen. Ett exempel är M29 Socialt företagscentrum i Sigtuna och Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna och Sigtuna kommun.

Se injudan till höger på denna sida.