Niklas Delmar 2018

Svartvit bild på Niklas som har snaggat hår och skäggstubb
Niklas Delmar: Vilken är din superkraft? Onsdagen den 17 oktober klockan 12.30-16.00

Engagemang: Det hållbara medlet att nå målen

Se över dina skulder och tillgångar när det gäller energi!

Hur går jag från tanke till en ny hållbar vana?
Ett litet steg om dagen leder till stora resultat över tid.

“När du går och lägger dig fundera över detta: Är du mer eller mindre sugen att gå upp imorgon bitti än du var i morse?”

Checklista

Vad/vem ger dig energi?
Vad ska du börja göra?
Vad ska ska du fortsätta göra?
Vad ska du göra mer av?

Vad/vem tar din energi?
Vad ska du pausa (med deadline)
Vad kan du delegera? (inte dumpa)
Vad ska du sluta göra?
Vad ska du göra mer av?


Niklas Delmar har under flera år arbetat med att bygga starka team i tider av stora förändringar. Han är stark på att se potentialen i varje individ och organisation. Hans styrka ligger i att engagera och motivera medarbetare.

Niklas ger en rad insikter kring kraften i ett starkt medarbetarengemang. Forskningen visar att engagemang korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande och organisationens lönsamhet och omsättning. Att bygga goda resultat på kort sikt utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.

Endast 16 % av svenskarna är enligt Gallups mätning engagerade i sina arbeten. Det är ett kvitto på att det finns en enorm dold potential hos våra individer, medarbetare och organisationer runt om i landet. Denna låga nivå på engagemang påverkar nämligen vår produktivitet, kreativitet, innovationsgrad och välbefinnande på ett negativt sätt. Eftersom engagemang är ett oerhört viktigt medel för att både öka individernas välbefinnande och nå organisationens mål och vision, har Niklas valt att fokusera sitt arbete på att slå två flugor i en smäll och därigenom höja svenskarnas engagemangsnivå.

Niklas förslag till lösning är att arbetet börjar hos var och en av oss med att ta vårt eget ansvar i allt vi gör och i alla våra relationer. Därefter identifierar vi våra talanger, drivkrafter och vår potential. Sedan fortsätter arbetet med att maximera individens talang och potential i den specifika organisationen. Detta görs genom att få medarbetare och ledning att förstå att när det finns tillit och symbios mellan individens och organisationens drivkrafter samt mål, först då uppnås den verkliga effekten och de önskade resultaten.

När fler människor är genuint engagerade i sina arbeten kommer detta leda till att fler människor mår bättre. Den psykiska ohälsan minskar. Produktiviteten, effektiviteten, innovationskraften och resultaten vi skapar ökar och blir bättre. Därmed får vi ett mer empatiskt, genuint och hållbart Sverige. Det är alltså oerhört viktigt att individen tar sitt eget ansvar gällande medarbetarengagemanget. Att hen pratar med ledarna i sin organisation. Identifierar sina talanger, drivkrafter och sin potential. Skapar en handlingsplan för att maximera sin potential. Bygger tillit i sin organisation. Vågar göra fel och be om hjälp, visa sig sårbar och inte minst orkar vara uthållig. Lyckas vi med detta kommer vi också se resultaten. Både för individen och organisationen.