Grafen v. 15

V.15: Stressrelaterade sjukskrivningar på Gotland

Denna vecka har vi tittat på sjukskrivningar med stressdiagnos på Gotland under åren 2006 till och med 2022.

Grafen visar att de stressrelaterade sjukskrivningarna har ökat jämfört med 2010. Med det framgår också att antalet har minskat sedan toppen i början av 2020. Faktum är att sjukskrivning på grund av stress har halverats under pandemiåren.

Utvecklingen på Gotland följer rikstrenden ganska väl fram till pandemin men från 2020 skiljer sig trenden markant.

Gotland skiljer sig från riket under pandemin

Samma graf som ovan fast denna gång omräknat till antal sjukskrivna per 100 000 invånare för att kunna jämföra med riksgenomsnittet.

Här ser vi att riket hade en liknande trend, med kraftigt minskade sjukskrivningstal från 2006-2010 och därefter ännu kraftigare ökning. Men till skillnad från Gotland så har sjukskrivningarna i resten av landet i stället ökat under pandemin, åren 2020 till idag.