Januari 2024

Välkommen till en Finsamlunch

Torsdagen den 25:e januari

Plats:
Vuxenutbildningens hörsal, Gesällgatan 7, Visby
Tid:
Programmet pågår 12-13. Finsam bjuder på lunch från kl 11.30

Kognitiv funktionsnedsättning: Pågående arbete och utvecklingsmöjligheter

Region Gotland jobbar dagligen med individer med kognitiv funktionsnedsättning både för att ge individer meningsfull sysselsättning och öka deras förutsättningar att få en anställning. Finsamlunchen sammanställer två berättelser – hur Region Gotland jobbar med individer med kognitiv funktionsnedsättning och utvecklingsarbete inom Arvsfondsprojektet Hjärnträff: Minne & kognition som drivs av Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft.

Lunchmötet bjuder in till information och diskussion kring hur unga vuxna som drabbats av förvärvad hjärnskada, anhöriga, närstående, och ni som jobbar med personer med kognitiva utmaningar kan delta i det pågående arbetet samt vidareutveckla verksamheten lokalt genom att ta till sig evidensbaserade lärdomar.

Anmälan:
anmalan@finsamgotland.se senast tisdag den 23 januari garanterar lunch. Du är också välkommen att delta utan lunch.