Kust till Kust

I det regionala nätverket Kust till Kust ingår samordningsförbunden Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kronoberg. Sammantaget blir det åtta förbund där alla har olika inriktningar och förutsättningar. Gemensamt är att inget av förbunden ingår i Sveriges utpräglade storstadsområden.

Nätverket träffas 3 – 4 gånger per år för att diskutera utvecklingsfrågor samt kollegialt utbyte av erfarenheter.

Ursprungligen bildades nätverket kring ESF-området Småland-Öarna tillsammans med samordningsförbunden i Blekinge och Halland.