LärSam

Projektet som gick vidare

LärSam var ett strukturövergripande projekt kring målgruppen unga med komplexa svårigheter.

Projektet handlade om att hitta metoder, framgångsfaktorer och utbildningsinsatser riktade till personer som över 20 år med mentala funktionshinder eller förvärvad hjärnskada, LSS tillhörande personkrets 1 och 2.

Dessa metoder och utbildningsinsatser/yrkesutbildningar var menade att leda till lönearbete eller annan karriärmöjlighet för individen, t ex inom Daglig verksamhet.

Projektets målgrupp är personer som står mycket långt bort ifrån arbetsmarknaden. Även om projektets målgrupp är begränsad förväntas resultatet kunna användas och ge effekt på andra grupper som står långt från arbetsmarknaden.

År 2017 beviljades LärSam medel från ESF för att kunna överföra gjorda erfarenheter på strukturnivå – till direkt individstödjande insatser.